| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.2)) ogłasza się, obowiązujące na rok 2018, stawki opłat:

1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

3) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,

4) eksploatacyjnych,

5) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

6) z tytułu podziemnego składowania odpadów,

7) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla

– określone w załączniku do obwieszczenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089, 1215 i 1566.

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT NA ROK 2018]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 5 września 2017 r. (poz. 868)

STAWKI OPŁAT NA ROK 2018

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu – 582,36 zł;

2) węgla brunatnego – 232,96 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 116,50 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 112,98 zł.

3. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 218,95 zł.

4. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka miary
(j.m.)

Stawka opłaty
eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

2

3

4

1

Alabastry

t

3,39

2

Amfibolity

t

1,14

3

Anhydryty

t

4,01

4

Baryty

t

6,06

5

Bazalty

t

1,19

6

Bentonity

t

2,09

7

Chalcedonity

t

0,74

8

Diabazy

t

0,87

9

Dolomity

t

0,99

10

Gabra

t

1,14

11

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

24,73

11a

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

6,43

12

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

20,61

12a

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

5,34

13

Gipsy

t

1,91

14

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

3,78

15

Gnejsy

t

1,20

16

Granity

t

1,20

17

Granodioryty

t

1,20

18

Hornfelsy

t

1,01

19

Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

kg

10,71

20

Kaoliny

t

3,39

21

Kopaliny ilaste pozostałe

m3

2,51

22

Kreda jeziorna

t

0,27

23

Kreda pisząca

t

0,80

24

Kwarc

t

2,09

25

Kwarcyty

t

1,07

26

Łupki

t

1,43

27

Magnezyty

t

5,37

28

Margle

t

0,79

29

Marmury

t

4,05

30

Melafiry

t

1,21

31

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

32

Opoki

t

0,74

33

Piaski i żwiry

t

0,60

34

Piaskowce

t

0,87

35

Porfiry

t

0,87

36

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t

t

51,52

36a

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t

t

37,96

37

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,30

38

Rudy miedzi

t

3,52

39

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,48

40

Rudy uranu

kg U (w rudzie)

9,45

41

Serpentynity

t

0,87

42

Siarka rodzima

t

1,64

43

Sjenity

t

1,01

44

Skalenie

t

2,76

45

Skały diatomitowe

t

6,73

46

Solanki

m3

2,25

47

Sole

t

1,70

48

Szarogłazy

t

1,01

49

Torfy

m3

1,31

50

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,31

51

Trawertyny

t

0,79

52

Tufy

t

0,87

53

Wapienie

t

0,79

54

Węgiel brunatny

t

1,91

55

Węgiel kamienny

t

2,42

56

Wody lecznicze

m3

1,51

57

Wody termalne

m3

0,00

58

Zieleńce

t

1,01

59

Ziemia krzemionkowa

t

6,73

60

Zlepieńce

t

4,05

61

Inne kopaliny

t

4,05

 

5. Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1) substancji gazowych – 1,86 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych – 3,62 zł/t;

3) pozostałych substancji – 1,85 zł/t.

6. Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1) niebezpiecznych – 74,19 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych – 4,30 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne – 5,74 zł/t.

7. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,42 zł/t.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »