| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 98A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 27 i Nr 10, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wykazy mienia, o których mowa w § 3, określają załączniki nr 6 i 7 do decyzji.

2. Niezależnie od mienia objętego wykazami stanowiącymi załączniki nr 1–7 do decyzji, przekazaniu, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, podlega również nieujęte w ewidencji bilansowej wyposażenie użytkowane przez likwidowane zakłady budżetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Treść § 4 ust. 2 ma zastosowanie do mienia przejmowanego przez uprawnione podmioty od dnia 31 grudnia 2010 r., a w przypadku mienia będącego w użytkowaniu zakładu budżetowego wymienionego w § 3 pkt. 2 – od dnia 15 grudnia 2010 r.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »