| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 72
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Areszt w celu wydalenia jest wykonywany w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków utworzonych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których wyznacza się pomieszczenia do wykonywania aresztu w celu wydalenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Komendanci oddziałów Straży Granicznej wydzielą z pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, pomieszczenia przeznaczone wyłącznie w celu wykonywania aresztu w celu wydalenia.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie nr 61 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.2)).

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2007 r. Nr 12, poz. 66, z 2008 r. Nr 7, poz. 24, Nr 11, poz. 52 i Nr 15, poz. 76, z 2009 r. Nr 12, poz. 67 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 22.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ POMIESZCZENIA DO WYKONYWANIA ARESZTU W CELU WYDALENIA]

Załącznik do zarządzenia nr 72 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 listopada 2012 r. (poz. 80)

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ POMIESZCZENIA DO WYKONYWANIA ARESZTU W CELU WYDALENIA

Lp.

Województwo

Nazwa jednostki organizacyjnej i miejscowość

1

podkarpackie

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – Przemyśl

2

podlaskie

Podlaski Oddział Straży Granicznej – Białystok

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »