| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw koordynacji współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego

Na podstawie art. 7 ust. 4pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Koordynacja współpracy, o której mowa w ust. 1, dotyczy udziału Policji i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „służbami”, w systemie powiadamiania ratunkowego.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pan Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

2) Zastępca przewodniczącego – Pan Rafał Magryś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

3) Członkowie:

a) Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) Pan nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji,

c) Pani Jolanta Zaborska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

d) Pan Sławomir Górski – Dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

e) Pan Łukasz Skowron – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

f) Pan Maciej Siciarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) wypracowywanie stanowisk Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie udziału służb w systemie powiadamiania ratunkowego i ich przekazywanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

2) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących zakresu zadań realizowanych przez służby, w szczególności w zakresie powiadamiania ratunkowego, w tym w zakresie integracji z Państwowym Ratownictwem Medycznym;

3) wypracowywanie rozwiązań dotyczących zagadnień o charakterze merytorycznym oraz teleinformatycznym, związanych z udziałem służb w systemie powiadamiania ratunkowego;

4) identyfikowanie potrzeb i problemów służb w zakresie ich funkcjonowania w systemie powiadamiania ratunkowego oraz zgłaszanie tych problemów do właściwych podmiotów, a także monitorowanie ich rozwiązywania.

2. Minister Spraw Wewnętrznych może powierzać Zespołowi inne zadania dotyczące udziału służb w systemie powiadamiania ratunkowego.

3. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Spraw Wewnętrznych sprawozdania kwartalne z działalności Zespołu, w terminie do 10 dni od zakończenia kwartału.

§ 4.

1. Członkowie Zespołu odpowiadają za realizację powierzonych im zadań w ramach prac Zespołu oraz organizują ich realizację w zakresie, odpowiednio, komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub służb.

2. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

3. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków łączności elektronicznej.

4. W przypadku, gdy brak stanowiska członka Zespołu uniemożliwia przygotowanie stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych, informacja o przyczynach niemożności przygotowania stanowiska jest przekazywana, w przypadku służb – do Ministra Spraw Wewnętrznych, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 5.

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w tym zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy.

2. Zastępca przewodniczącego kieruje pracami Zespołu podczas nieobecności Przewodniczącego.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę przewodniczącego, przekazywane są pozostałym członkom Zespołu.

§ 6.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. Piotr Stachańczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »