| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1 oraz z 2013 r. poz. 28) w załączniku Nr 2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 02 symbol klasyfikacyjny 026 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

 

Opinie prawne

BE10

-

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,

 b) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 027 symbol klasyfikacyjny 0273 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0273

Postępowanie przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA

A

Bc

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,

 c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 661 dodaje się symbole klasyfikacyjne 6613-6615 w brzmieniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6613

Sprzedaży materiałów wybuchowych

B20

Bc

 

P

 

 

 

 

 

6614

Sprzedaży broni

B20

Bc

 

P

 

 

 

 

 

6615

Sprzedaży amunicji

B20

Bc

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »