| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1 oraz z 2013 r. poz. 28) w załączniku Nr 2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 02 symbol klasyfikacyjny 026 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

 

Opinie prawne

BE10

-

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,

 b) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 027 symbol klasyfikacyjny 0273 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0273

Postępowanie przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA

A

Bc

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,

 c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 661 dodaje się symbole klasyfikacyjne 6613-6615 w brzmieniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6613

Sprzedaży materiałów wybuchowych

B20

Bc

 

P

 

 

 

 

 

6614

Sprzedaży broni

B20

Bc

 

P

 

 

 

 

 

6615

Sprzedaży amunicji

B20

Bc

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »