| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 66
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:

1) „Instrukcję kancelaryjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiedzialni są za stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce biurowej, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji.

§ 3.

1. Organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dokonają, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, weryfikacji obowiązujących własnych przepisów kancelaryjnych w celu ich ewentualnego przystosowania do przepisów zarządzenia albo opracowania nowych przepisów kancelaryjnych.

2. Projekty przepisów kancelaryjnych organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po uzgodnieniu z komórką organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwą w sprawach archiwum, podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 4.

Przepisy kancelaryjne organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustalone na podstawie zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1 oraz z 2013 r. poz. 28 i 50) stosuje się do czasu zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych nowych przepisów kancelaryjnych, zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Sprawy nie zakończone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się na dotychczasowych zasadach aż do ich zakończenia.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. Piotr Stachańczyk

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załączniki do zarządzenia Nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 31 grudnia 2013 r. (poz. 80)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik Nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »