| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne”:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71032 „Agencja Mienia Wojskowego”,

2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w:

a) rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”,

b) rozdziale 75095 „Pozostała działalność”,

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w:

a) rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,

b) rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”,

c) rozdziale 75495 „Pozostała działalność”,

4) w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” w:

a) rozdziale 80303 „Uczelnie służb państwowych”,

b) rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”,

c) rozdziale 80378 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”,

5) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w:

a) rozdziale 85143 „Publiczna służba krwi”,

b) rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”,

c) rozdziale 85195 „Pozostała działalność”

oraz kwot tych dotacji bez uwzględniania zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 września 2014 r. (poz. 50)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji.

Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące w zł

Wydatki majątkowe w zł

Suma w zł

Dział

Rozdział

1.

Agencja Mienia Wojskowego

6 108,65

 

6 108,65

710

71032

2.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

415 000,00

 

415 000,00

750

75001

3.

Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie

20 000,00

 

20 000,00

75095

4.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

16 247 000,00

15 000 000,00

31 247 000,00

754

75412

5.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7 065 072,00

 

7 065 072,00

75415

6.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7 364 896,00

10 223,00

7 375 119,00

7.

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

21 920,00

 

21 920,00

8.

Fundacja Dzieci Niczyje

150 000,00

 

150 000,00

75495

9.

Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

110 000,00

 

110 000,00

10.

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

789 360,00

 

789 360,00

11.

Stowarzyszenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

210 640,00

 

210 640,00

12.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

99 930,00

 

99 930,00

13.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1 589 500,00

345 500,00

1 935 000,00

14.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

925 000,00

925 000,00

803

80378

 

15.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

1 000 000,00

 

1 000 000,00

851

85143

16.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

 

165 000,00

165 000,00

85149

17.

SP ZOZ MSW w Białymstoku

 

420 000,00

420 000,00

18.

SP ZOZ MSW w Gdańsku

 

144 008,13

144 008,13

19.

SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

 

674 000,00

674 000,00

20.

SP ZOZ MSW w Kielcach

 

50 000,00

50 000,00

21.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu

 

289 234,87

289 234,87

22.

SP ZOZ MSW w Koszalinie

 

440 000,00

440 000,00

23.

SP ZOZ MSW w Krakowie

 

255 000,00

255 000,00

24.

SP ZOZ MSW w Lublinie

 

1 507 000,00

1 507 000,00

25.

SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

626 000,00

626 000,00

26.

SP ZOZ MSW w Opolu

 

1 170 000,00

1 170 000,00

27.

SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

 

873 000,00

873 000,00

28.

SP ZOZ MSW w Rzeszowie

 

290 000,00

290 000,00

29.

SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

370 000,00

370 000,00

30.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

 

100 000,00

100 000,00

31.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu

 

530 000,00

530 000,00

32.

SP ZOZ MSW w Białymstoku

 

1 030 000,00

1 030 000,00

85195

33.

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

 

1 000 000,00

1 000 000,00

34.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Orion” w Ciechocinku

 

300 000,00

300 000,00

35.

SP ZOZ MSW w Gdańsku

 

915 000,00

915 000,00

36.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW W Głuchołazach

 

565 000,00

565 000,00

 

37.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Górznie

 

200 000,00

200 000,00

 

 

38.

SP ZOZ MSW Szpital Specjalistyczny w Jeleniej Górze

 

355 000,00

355 000,00

39.

SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

 

486 000,00

486 000,00

40.

SP ZOZ MSW w Kielcach

 

980 000,00

980 000,00

41.

SP ZOZ MSW w Koszalinie

 

293 790,00

293 790,00

42.

SP ZOZ MSW w Krakowie

 

1 250 000,00

1 250 000,00

43.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy Zdroju

 

300 000,00

300 000,00

44.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Bristol” w Kudowie Zdroju

 

170 000,00

170 000,00

45.

SP ZOZ MSW w Lublinie

 

47 785,50

47 785,50

46.

SP ZOZ MSW w Łodzi

 

2 440 000,00

2 440 000,00

47.

SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

3 885 458,50

3 885 458,50

48.

SP ZOZ MSW w Opolu

 

200 000,00

200 000,00

49.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku

 

345 000,00

345 000,00

50.

SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

 

1 180 466,87

1 180 466,87

51.

SP ZOZ MSW w Rzeszowie

 

1 167 499,13

1 167 499,13

52.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie

 

300 000,00

300 000,00

53.

SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

1 370 000,00

1 370 000,00

54.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

 

13 550 000,00

13 550 000,00

55.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu

 

800 000,00

800 000,00

56.

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

 

790 000,00

790 000,00

57.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu

 

340 000,00

340 000,00

 

Suma w zł

35 089 426,65

58 444 966,00

93 534 392,65

 

 

Załącznik 2. [Wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ
jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji.

Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące w zł

Wydatki majątkowe w zł

Suma w zł

Dział

Rozdział

1.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

17 563 000,00

 

17 563 000,00

754

75495

2.

Wyższa Szkoła Policji

55 555 803,00

 

55 555 803,00

803

80303

3.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

37 206 181,00

 

37 206 181,00

4.

Wyższa Szkoła Policji

1 070 000,00

 

1 070 000,00

80309

5.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

544 000,00

 

544 000,00

6.

SP ZOZ MSW w Białymstoku

8 000,00

 

8 000,00

851

85149

7.

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

9 000,00

 

9 000,00

8.

SP ZOZ MSW w Gdańsku

8 000,00

 

8 000,00

9.

SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

7 000,00

 

7 000,00

10.

SP ZOZ MSW w Kielcach

6 500,00

 

6 500,00

11.

SP ZOZ MSW w Koszalinie

10 000,00

 

10 000,00

12.

SP ZOZ MSW w Krakowie

16 000,00

 

16 000,00

13.

SP ZOZ MSW w Lublinie

8 000,00

 

8 000,00

14.

SP ZOZ MSW w Łodzi

6 000,00

 

6 000,00

15.

SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

25 000,00

 

25 000,00

16.

SP ZOZ MSW w Opolu

15 000,00

 

15 000,00

17.

SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

36 000,00

 

36 000,00

 

18.

SP ZOZ MSW w Rzeszowie

17 000,00

 

17 000,00

 

 

19.

SP ZOZ MSW w Szczecinie

17 000,00

 

17 000,00

20.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

39 500,00

 

39 500,00

21.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu

8 000,00

 

8 000,00

22.

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

21 000,00

 

21 000,00

23.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach

7 000,00

 

7 000,00

24.

SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

7 000,00

 

7 000,00

25.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze

36 720,00

 

36 720,00

26.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku

33 000,00

 

33 000,00

27.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu

1 600,00

 

1 600,00

28.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Orion” w Ciechocinku

23 980,00

 

23 980,00

29.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Agat” w Jeleniej Górze

25 500,00

 

25 500,00

30.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu

25 200,00

 

25 200,00

31.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy Zdroju

27 700,00

 

27 700,00

32.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Bristol” w Kudowie Zdroju

20 300,00

 

20 300,00

33.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie

35 000,00

 

35 000,00

 

Suma w zł

112 438 984,00

 

112 438 984,00

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »