| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm uzbrojenia przysługującego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz sposobu przyznawania, korzystania i przechowywania uzbrojenia

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie norm uzbrojenia przysługującego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz sposobu przyznawania, korzystania i przechowywania uzbrojenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 10, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zasad i przypadków użycia i wykorzystania broni palnej;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) postępowania w przypadkach wykorzystania, użycia lub utraty broni palnej;”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) znać zasady i przypadki wykorzystania i użycia broni palnej;”;

3) w załączniku do zarządzenia części V, VII oraz VIII tabeli otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 lutego 2015 r. (poz. 3)

V. Środki przymusu bezpośredniego:

1.

Kajdanki

kpl.

wg potrzeb

 

2.

Chemiczne środki obezwładniające w postaci:

– ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;

– granatów łzawiących;

– innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających

kpl.

wg potrzeb

 

3.

Pałki (służbowe zwykłe, teleskopowe, wielofunkcyjne)

kpl.

wg potrzeb

W zależności od wykonywanego zadania wydaje się odpowiedni rodzaj pałki.

4.

Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

kpl.

wg potrzeb

W zależności od wykonywanego zadania wydaje się odpowiedni rodzaj przedmiotu.

 

VII. Sprzęt optyczny:

1.

Lornetka lub luneta

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

2.

Noktowizor

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

3.

Peryskop

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego, wykonywania zadań służbowych.

4.

Termowizja

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych

 

VIII. Wyposażenie specjalistyczne:

1.

Okulary (gogle) ochronne

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

2.

Parasol ochronny

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

3.

Tarcza (balistyczna, ochronna)

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

4.

Celowniki (noktowizyjne, laserowe, holograficzne, termowizyjne, optyczne)

kpl.

wg potrzeb

Do jednostki broni wg potrzeb.

5.

Latarka taktyczna do broni

kpl.

wg potrzeb

Do jednostki broni wg potrzeb.

6.

Wskaźniki laserowe do broni

kpl.

wg potrzeb

Do jednostki broni wg potrzeb.

7.

Przyrządy i urządzenia do określenia parametrów balistycznych przez strzelca (chronograf, wiatromierz, dalmierz, kalkulator balistyczny itp.)

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

8.

Pistolet treningowy lub zestaw adaptacyjny na amunicję barwiącą

kpl.

wg potrzeb

 

9.

Nóż specjalny

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

10.

Walizka kuloodporna

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

11.

Kamizelka taktyczna

kpl.

wg potrzeb

Wyłącznie funkcjonariuszom, którym wyszczególniony sprzęt jest niezbędny do właściwego wykonywania zadań służbowych.

12.

Zbiorowe środki ochrony przed skażeniami

kpl.

wg potrzeb

 

13.

Urządzenia i środki do zabiegów specjalnych i sanitarnych

kpl.

wg potrzeb

 

14.

Przyrządy rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych

kpl.

wg potrzeb

 

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »