| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

z dnia 10 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 1 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) zwalnianiem ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) umieszczaniem w Systemie Informacyjnym Schengen, zwanym dalej „SIS”, informacji o utraconym lub niezwróconym dokumencie podróży przewidzianym w Konwencji Genewskiej oraz o utraconej lub niezwróconej karcie pobytu wydanej cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, w celu ich zajęcia.”;

2) w § 17:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przekazywaniem do SIS do celu odmowy wjazdu danych cudzoziemców przechowywanych w wykazie;”,

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–17 w brzmieniu:

„13) umieszczaniem w SIS informacji o utraconej lub niezwróconej karcie pobytu wydanej członkowi najbliższej rodziny repatrianta, w celu jej zajęcia;

14) przedłużaniem wiz krajowych i wiz Schengen;

15) wpisywaniem zaproszeń do ewidencji zaproszeń;

16) przedłużaniem okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego;

17) wjazdem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobytem oraz wyjazdem z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin.”;

3) w § 20 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych przez Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu.”;

4) w § 24 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzenie obsługi cudzoziemców w zakresie wydawania i wymiany dokumentów cudzoziemcom, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców: R. Rogala

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »