| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Naczelnik Wydziału ds. Organizacji Policji Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

4) Członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) przedstawiciel Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

d) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

e) przedstawiciel Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

f) przedstawiciel Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

g) przedstawiciel Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

h) właściwi merytorycznie przedstawiciele Policji wyznaczeni przez Komendanta Głównego Policji, w tym w szczególności Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Biura Służby Kryminalnej.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie przeglądu i oceny przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) pod względem ich funkcjonowania oraz legislacyjno-prawnym;

2) zestawienie wniosków legislacyjnych kierowanych przez instytucje zewnętrzne w zakresie konieczności zmian przepisów ustawy o Policji;

3) opracowanie projektu założeń projektu ustawy o Policji oraz testu regulacyjnego.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu.

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach osoby niebędące członkami Zespołu lub zlecać opracowanie ekspertyz.

§ 5.

 1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

2. Członkowie Zespołu na każdym etapie prac Zespołu mogą wyrazić zdanie odrębne w zakresie przyjętych przez Zespół rozstrzygnięć stanowiących podstawę do opracowania projektu założeń.

3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza Sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu. Do protokołu załącza się zgłoszone przez członka Zespołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

§ 6.

 1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania ekspertyz są pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

 Nadzór nad działalnością Zespołu, w tym w zakresie rozstrzygania kwestii spornych, sprawuje Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nadzorujący prowadzenie spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 8.

 1. Zespół tworzy się na okres wykonania zadań, o których mowa w § 3.

2. Z prac Zespołu, Sekretarz Zespołu sporządza sprawozdanie i przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu.

3. Zespół rozwiązuje się po przyjęciu przez Sekretarza albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, o którym mowa w § 7, przedłożonych przez Przewodniczącego Zespołu: sprawozdania z prac Zespołu, a także opracowanego projektu założeń projektu ustawy o Policji oraz testu regulacyjnego.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.

§ 9.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Hay Group Polska

firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »