| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Naczelnik Wydziału ds. Organizacji Policji Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

4) Członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) przedstawiciel Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

d) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

e) przedstawiciel Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

f) przedstawiciel Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

g) przedstawiciel Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

h) właściwi merytorycznie przedstawiciele Policji wyznaczeni przez Komendanta Głównego Policji, w tym w szczególności Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Biura Służby Kryminalnej.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie przeglądu i oceny przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) pod względem ich funkcjonowania oraz legislacyjno-prawnym;

2) zestawienie wniosków legislacyjnych kierowanych przez instytucje zewnętrzne w zakresie konieczności zmian przepisów ustawy o Policji;

3) opracowanie projektu założeń projektu ustawy o Policji oraz testu regulacyjnego.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu.

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach osoby niebędące członkami Zespołu lub zlecać opracowanie ekspertyz.

§ 5.

 1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

2. Członkowie Zespołu na każdym etapie prac Zespołu mogą wyrazić zdanie odrębne w zakresie przyjętych przez Zespół rozstrzygnięć stanowiących podstawę do opracowania projektu założeń.

3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza Sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu. Do protokołu załącza się zgłoszone przez członka Zespołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

§ 6.

 1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania ekspertyz są pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

 Nadzór nad działalnością Zespołu, w tym w zakresie rozstrzygania kwestii spornych, sprawuje Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nadzorujący prowadzenie spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 8.

 1. Zespół tworzy się na okres wykonania zadań, o których mowa w § 3.

2. Z prac Zespołu, Sekretarz Zespołu sporządza sprawozdanie i przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu.

3. Zespół rozwiązuje się po przyjęciu przez Sekretarza albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, o którym mowa w § 7, przedłożonych przez Przewodniczącego Zespołu: sprawozdania z prac Zespołu, a także opracowanego projektu założeń projektu ustawy o Policji oraz testu regulacyjnego.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »