| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa „Sprawy wewnętrzne”:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71032 „Agencja Mienia Wojskowego”,

2) w dziale 750 „Administracja Publiczna” w rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”,

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w:

a) rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,

b) rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”,

c) rozdziale 75495 „Pozostała działalność”,

4) w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” w:

a) rozdziale 80303 „Uczelnie służb państwowych”,

b) rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”,

c) rozdziale 80378 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”,

d) rozdziale 80379 „Pomoc zagraniczna”,

5) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w:

a) rozdziale 85143 „Publiczna służba krwi”,

b) rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”,

c) rozdziale 85195 „Pozostała działalność”

oraz kwot tych dotacji bez uwzględniania zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 42 BUDŻETU PAŃSTWA „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załączniki do obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 lipca 2015 r. (poz. 25)

Załącznik Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 42 BUDŻETU PAŃSTWA „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI

Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące w zł

Wydatki majątkowe w zł

Suma w zł

Dział

Rozdział

1.

Agencja Mienia Wojskowego

3 012,61

 

3 012,61

710

71032

2.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

650 000,00

 

650 000,00

750

75001

3.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

17 500 000,00

15 000 000,00

32 500 000,00

754

75412

4.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10 659 881,00

488 000,00

11 147 881,00

75415

5.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7 210 000,00

250 000,00

7 460 000,00

6.

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

22 080,00

 

22 080,00

7.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego

34 500,00

 

34 500,00

8.

Nadnarwiańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10 810,00

 

10 810,00

9.

Fundacja Dzieci Niczyje

150 000,00

 

150 000,00

75495

10.

Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

290 000,00

20 000,00

310 000,00

11.

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

790 000,00

 

790 000,00

12.

Stowarzyszenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

210 000,00

 

210 000,00

13.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1 765 000,00

1 662 777,00

3 427 777,00

14.

Szkoła Główna Służy Pożarniczej

 

355 000,00

355 000,00

803

80378

15.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

1 000 000,00

 

1 000 000,00

851

85143

16.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

 

50 000,00

50 000,00

85149

17.

SP ZOZ MSW w Białymstoku

 

500 000,00

500 000,00

18.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Górznie

 

200 000,00

200 000,00

 

19.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Agat” w Jeleniej Górze

 

33 000,00

33 000,00

20.

SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

 

1 091 155,73

1 091 155,73

21.

SP ZOZ MSW w Kielcach

 

100 000,00

100 000,00

22.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu

 

250 000,00

250 000,00

23.

SP ZOZ MSW w Koszalinie

 

504 000,00

504 000,00

24.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Bristol” w Kudowie Zdroju

 

100 000,00

100 000,00

25.

SP ZOZ MSW w Lublinie

 

500 000,00

500 000,00

26.

SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

2 223 006,20

2 223 006,20

27.

SP ZOZ MSW w Opolu

 

941 000,00

941 000,00

28.

SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

 

1 114 838,07

1 114 838,07

29.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie

 

50 000,00

50 000,00

30.

SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

200 000,00

200 000,00

31.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

 

300 000,00

300 000,00

32.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu

 

100 000,00

100 000,00

33.

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

 

150 000,00

150 000,00

34.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu

 

50 000,00

50 000,00

35.

SP ZOZ MSW w Białymstoku

 

600 000,00

600 000,00

85195

36.

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

 

1 175 000,00

1 175 000,00

37.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Orion” w Ciechocinku

 

100 000,00

100 000,00

38.

SP ZOZ MSW w Gdańsku

 

1 575 000,00

1 575 000,00

39.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW W Głuchołazach

 

500 000,00

500 000,00

40.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Agat” w Jeleniej Górze

 

252 000,00

252 000,00

41.

SP ZOZ MSW Szpital Specjalistyczny w Jeleniej Górze

 

400 000,00

400 000,00

42.

SP ZOZ MSW w Kielcach

 

900 000,00

900 000,00

43.

SP ZOZ MSW w Koszalinie

 

408 000,00

408 000,00

44.

SP ZOZ MSW w Krakowie

 

770 000,00

770 000,00

45.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy Zdroju

 

329 931,25

329 931,25

46.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Bristol” w Kudowie Zdroju

 

88 000,00

88 000,00

47.

SP ZOZ MSW w Lublinie

 

1 300 000,00

1 300 000,00

48.

SP ZOZ MSW w Łodzi

 

3 795 000,00

3 795 000,00

49.

SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

1 038 068,75

1038 068,75

50.

SP ZOZ MSW w Opolu

 

350 000,00

350 000,00

51.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku

 

380 000,00

380 000,00

52.

SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

 

1 700 000,00

1 700 000,00

53.

SP ZOZ MSW w Rzeszowie

 

1 100 000,00

1 100 000,00

54.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie

 

200 000,00

200 000,00

55.

SP ZOZ MSW w Szczecinie

 

1 600 000,00

1 600 000,00

56.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

 

12 450 000,00

12 450 000,00

57.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu

 

1 050 000,00

1 050 000,00

58.

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

 

470 000,00

470 000,00

59.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu

 

120 000,00

120 000,00

 

Suma w zł

40 295 283,61

58 883 777,00

99 179 060,61

 

 

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 42 BUDŻETU PAŃSTWA „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 42 BUDŻETU PAŃSTWA „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI

Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące w zł

Wydatki majątkowe w zł

Suma w zł

Dział

Rozdział

1.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

17 478 223,00

 

17 478 223,00

754

75495

2.

Wyższa Szkoła Policji

57 234 929,00

 

57 234 929,00

803

80303

3.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

38 895 333,00

 

38 895 333,00

4.

Wyższa Szkoła Policji

1 099 000,00

 

1 099 000,00

80309

5.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

552 000,00

 

552 000,00

6.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

37 116,00

 

37 116,00

80378

7.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

208 605,00

 

208 605,00

80379

8.

SP ZOZ MSW w Białymstoku

13 900,00

 

13 900,00

851

85149

9.

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

9 000,00

 

9 000,00

10.

SP ZOZ MSW w Gdańsku

8 100,00

 

8 100,00

11.

SP ZOZ MSW w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

7 000,00

 

7 000,00

12.

SP ZOZ MSW w Kielcach

10 300,00

 

10 300,00

13.

SP ZOZ MSW w Koszalinie

10 000,00

 

10 000,00

14.

SP ZOZ MSW w Krakowie

30 000,00

 

30 000,00

15.

SP ZOZ MSW w Lublinie

9 240,00

 

9 240,00

16.

SP ZOZ MSW w Łodzi

6 000,00

 

6 000,00

17.

SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

30 000,00

 

30 000,00

18.

SP ZOZ MSW w Opolu

16 900,00

 

16 900,00

19.

SP ZOZ MSW w Rzeszowie

19 250,00

 

19 250,00

20.

SP ZOZ MSW w Szczecinie

17 850,00

 

17 850,00

21.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

46 860,00

 

46 860,00

22.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu

8 000,00

 

8 000,00

23.

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

29 720,00

 

29 720,00

24.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach

8 280,00

 

8 280,00

25.

SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

7 800,00

 

7 800,00

26.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze

43 610,00

 

43 610,00

27.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku

62 000,00

 

62 000,00

28.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu

1 800,00

 

1 800,00

29.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Orion” w Ciechocinku

44 240,00

 

44 240,00

30.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Agat” w Jeleniej Górze

53 100,00

 

53 100,00

31.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu

51 710,00

 

51 710,00

32.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Krynicy Zdroju

52 600,00

 

52 600,00

33.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Bristol” w Kudowie Zdroju

40 140,00

 

40 140,00

34.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie

62 600,00

 

62 600,00

 

Suma w zł

116 205 206,00

 

116 205 206,00

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »