| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 września 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów kwalifikacji do badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje

się Zespół Ekspertów do spraw opracowania kryteriów kwalifikacji do badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2

W

skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący:

prof. dr hab. Barbara Jarząb – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach;

2) członkowie:

a) prof. dr hab. Leszek Królicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej Zakład Medycyny Nuklearnej w Warszawie;

b) doc. dr hab. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

c) doc. dr hab. Barbara Bobek-Bilewicz – Regionalne Centrum Onkologii – Szpital im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy;

d) prof. dr hab. Wojciech Woźniak – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

e) prof. dr hab. Henryk Majchrzak – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu;

f) prof. dr hab. Lech Poloński – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

g) doc. dr hab. Rafał Tarnowski – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

§ 3

Do

zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie kryteriów kwalifikacji do badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET);

2) określenie potrzeb w zakresie badań metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) w skali kraju;

3) opracowanie propozycji kosztów (wyceny) badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

§ 4

Nadzór

nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5

1. 

Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.

§ 6

1. 

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Przyjęte ustalenia, wnioski i opinie przewodniczący przekazuje w formie pisemnej do wiadomości Ministra Zdrowia.

§ 7

Udział

w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8

W

pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 9

Zespół

zakończy realizację zadań, o których mowa w § 3 do dnia 31 października 2003 r.

§ 10

Obsługę

administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »