| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.
§ 2.
 Do zadań Rady należy proponowanie i prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności:

1) proponowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;

3) opracowanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

§ 3.
 W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Sprawiedliwości lub wyznaczona przez niego osoba spośród członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) członkowie:

a) Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,

b) Anna Korwin-Piotrowska – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,

c) Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie,

d) Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,

e) Halina Borys-Pakieła – mediator,

f) Elżbieta Duszyńska – mediator,

g) Grzegorz Frączek – mediator,

h) Barbara Jadwiga Pawlak – mediator,

i) Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator,

j) Maciej Tański – mediator,

k) Ewa Wiśniewska-Sobel – mediator,

l) Kamil Zawidzki – Instytut Allerhanda,

m) Agnieszka Dąbrowiecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości,

n) Marzena Kruk – Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,

o) Joanna Sauter-Kunach – sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 4.
 Członków Rady powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.
§ 5.
 Pracami Rady kieruje Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba.
§ 6.
 Do udziału w pracach Rady Przewodniczący może zapraszać inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na realizację zadań Rady.
§ 7.
 Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 8.
 Przewodniczący może powoływać grupy robocze, jeżeli uzna to za celowe dla realizacji zadań Rady.
§ 9.
 Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 10.
 Kadencja Rady upływa z dniem 31 marca 2019 roku. Minister Sprawiedliwości może skrócić kadencję Rady w każdym czasie.
§ 11.
 Obsługę organizacyjną Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości właściwa do spraw promocji mediacji.
§ 12.
 Rada może uchwalić szczegółowy regulamin pracy.
§ 13.
 Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie pokrywa wynagrodzenia ani zwrotu kosztów wynikających z udziału członków Rady w jej pracach.
§ 14.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości:

Cezary Grabarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »