| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się na okres od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Zespół do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Ewa Grzybowska;

2) Łukasz Kozera;

3) Jan Lubiński;

4) Oktawian Nawrot;

5) Jakub Pawlikowski;

6) Maria Sąsiadek;

7) Janusz Siedlecki;

8) Roman Sławeta;

9) Grzegorz Węgrzyn;

10) Michał Witt.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu jego członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Zespołu.

§ 3

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej „Ministrem”, propozycji dotyczących:

1) kryteriów wyboru sieci krajowych laboratoriów referencyjnych molekularnych badań genetycznych;

2) zharmonizowania wykonywania molekularnych badań genetycznych na podstawie Wytycznych OECD z 2007 r.;

3) stworzenia w Polsce krajowego biobanku genomowego;

4) wprowadzenia przepisów prawnych opartych na Wytycznych OECD z 2009 r. w zakresie biobankowania materiału ludzkiego i tworzenia baz danych genetycznych dla celów naukowych;

5) możliwości przystąpienia Polski do Europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych.

§ 4

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub upoważniony przez niego członek Zespołu.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister.

4. Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.

§ 5

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zarządzić przyjęcie dokumentów lub rozstrzygnięć w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Zespołu (tryb obiegowy). Termin na zajęcie stanowiska nie może być krótszy niż 3 dni.

3. Dokumenty i rozstrzygnięcia przyjęte w trybie obiegowym przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu i podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6

1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2. Kopię protokołu otrzymują członkowie Zespołu.

3. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać uwagi do protokołu, które są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 7

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Barbara Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »