| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

DECYZJA Nr 167/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 maja 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. e), pkt 11 lit. f) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 239, poz. 2038) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) komórki wewnętrzne powołane w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia działalności normalizacyjnej oraz działalności w zakresie przygotowywania propozycji odpowiedzi krajowych w sprawie ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W realizacji zadań służby normalizacyjnej biorą ponadto udział komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w szczególności zamawiający, organizatorzy systemów funkcjonalnych, gestorzy, centralne organy logistyczne oraz użytkownicy sprzętu wojskowego.”;

3) w pkt 7 w ppkt 2:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesów rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności, w tym w zakresie dwustronnych porozumień międzynarodowych (MoU),”;

b) po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) wyznaczanie rejonowych przedstawicielstw wojskowych do prowadzenia nadzorowania jakości wyrobów obronnych.”;

4) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji ustala, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, liczbę członków Komitetu i jego skład personalny oraz określa tryb pracy Komitetu oraz obowiązki przewodniczącego Komitetu, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komitetu.”

5) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji określa, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz szefami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Inspektoratu Uzbrojenia, zakres zadań wykonywanych przez komórki wewnętrzne, o których mowa w pkt 4 ppkt 3–4 i zespoły lub punkty kontaktowe (osoby funkcyjne), o których mowa w pkt 4 ppkt 5 oraz zasady ich współdziałania z Centrum.”.

6) w pkt 2, pkt 7 ppkt 1 lit. b, pkt 7 ppkt 1 lit. e, pkt 7 ppkt 1 lit. t, pkt 14 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji”;

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »