| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 4
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 8 marca 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 500/1 o pow. 0,2779 ha,

– nr 500/2 o pow. 0,9674 ha,

powstałe z podziału działki nr 500 o pow. 6,7770 ha, obręb 0003 Paszki, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 180a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 180a,

– po pozycji 179 dodaje się pozycję 180b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Hajnówka; 0003 Paszki; 500/3; 5,5317;

2) – nr 112/2 o pow. 0,3434 ha,

– nr 112/3 o pow. 0,0532 ha,

– nr 112/4 o pow. 0,0115 ha,

– nr 112/5 o pow. 0,6425 ha,

powstałe z podziału działki nr 112 o pow. 4,0449 ha, obręb 4-11-23, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 790,

– nr 2/1 o pow. 0,0187 ha,

– nr 2/3 o pow. 0,0133 ha,

– nr 2/4 o pow. 0,3686 ha,

– nr 2/5 o pow. 0,1216 ha,

– nr 2/6 o pow. 0,0144 ha,

powstałe z podziału działki nr 2 o pow. 1,1426 ha, obręb 4-11-24, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 791,

położone w gminie Warszawa Targówek, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/12/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycje 790 oraz 791,

– po pozycji 789 dodaje się pozycję 790a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-23; 112/1; 2,9943,

– po pozycji 790a dodaje się pozycję 791a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-24; 2/2; 0,6060;

3) – nr 1/1 o pow. 0,0553 ha,

– nr 1/2 o pow. 0,0946 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 2,1015 ha, obręb 0049-Żerniki, gmina M. Wrocław, powiat m. Wrocław, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1261, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/13/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1261,

– po pozycji 1260 dodaje się pozycję 1261a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0049-Żerniki; 1/3; 1,9516;

4) – nr 472/4 o pow. 0,1486 ha,

– nr 472/6 o pow. 0,0945 ha,

– nr 472/7 o pow. 0,0553 ha,

– nr 472/8 o pow. 0,0253 ha,

powstałe z podziału działki nr 472/2 o pow. 2,8300 ha, obręb Szczebra (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0022-Szczebra), gmina Nowinka, powiat augustowski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 8, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/15/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 8,

– po pozycji 7 dodaje się pozycję 8a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; augustowski; Nowinka; Szczebra; 472/3; 0,3342,

– po pozycji 8a dodaje się pozycję 8b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; augustowski; Nowinka; Szczebra; 472/5; 2,1721;

5) – nr 197/2 o pow. 2,7866 ha,

– nr 197/3 o pow. 0,0667 ha,

– nr 197/4 o pow. 0,1598 ha,

– nr 197/5 o pow. 1,8915 ha,

– nr 197/6 o pow. 0,0183 ha,

powstałe z podziału działki nr 197 o pow. 13,0978 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 13,0982 ha), obręb 2 Biel (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Biel), gmina Siedlce, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2011, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/16/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2011,

– po pozycji 2010 dodaje się pozycję 2011a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; siedlecki; Siedlce; 2 Biel; 197/1; 8,1749;

6) – nr 248/10 o pow. 0,1183 ha,

– nr 248/11 o pow. 0,0326 ha,

– nr 248/12 o pow. 0,0058 ha,

powstałe z podziału działki nr 248/9 o pow. 12,0100 ha, obręb Rąbino, gmina Rąbino, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1169, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/17/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 1169,

– po pozycji 1168 dodaje się pozycję 1169a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; świdwiński; Rąbino; Rąbino; 248/13; 11,8533;

7) – nr 25/1 o pow. 0,1397 ha,

– nr 25/2 o pow. 0,0489 ha,

– nr 25/3 o pow. 0,0272 ha,

– nr 25/4 o pow. 0,1548 ha,

powstałe z podziału działki nr 25 o pow. 7,6506 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,6500 ha), obręb 0006-Grabowo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Grabowo), gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2117, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/18/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2117,

– po pozycji 2116 dodaje się pozycję 2117a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; sierpecki; Zawidz; 0006-Grabowo; 25/5; 7,2800;

8) – nr 175 o pow. 0,0502 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1850 ha),

położoną w obrębie Pelplin, gmina Pelplin M., powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2647, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/158/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2647;

9) – nr 3/1 o pow. 0,1128 ha,

położoną w obrębie Bogucice-Zawodzie, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6842, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 24 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/190/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 6842;

10) – nr 86/5 o pow. 0,0792 ha,

– nr 86/6 o pow. 0,6919 ha,

– nr 86/7 o pow. 0,3271 ha,

– nr 86/8 o pow. 0,8987 ha,

– nr 86/9 o pow. 0,0131 ha,

– nr 86/10 o pow. 0,6199 ha

– nr 86/12 o pow. 0,7787 ha,

– nr 86/13 o pow. 0,5806 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 86 o pow. 11,0300 ha, obręb Panigródz, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4988, będącej własnością Skarbu Państwa w posiadaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 24 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/20/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 4988,

– po pozycji 4987 dodaje się pozycję 4988a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz; Panigródz; 86/3; 1,7700,

– po pozycji 4988a dodaje się pozycję 4988b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz; Panigródz; 86/4; 4,1401,

– po pozycji 4988b dodaje się pozycję 4988c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz; Panigródz; 86/11; 1,1307;

11) – nr 7/4 o pow. 0,1106 ha,

położoną w obrębie 0001, gmina Sulechów M., powiat zielonogórski, województwo lubuskie, wpisaną w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 785, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 24 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/23/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika skreśla się pozycję 785;

12) – nr 8/49 o pow. 0,3211 ha,

– nr 8/50 o pow. 0,3496 ha,

powstałe z podziału działki nr 8/48 o pow. 2,9731 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,0145 ha), obręb 0001 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Sopot), gmina Sopot M., powiat m. Sopot, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2144 , będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/19/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2144,

– po pozycji 2143 dodaje się pozycję 2144a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; m. Sopot; Sopot M.; 0001; 8/51; 2,3024;

13) – nr 322/11 o pow. 0,0760 ha,

powstałą z podziału działki nr 322/9 o pow. 11,0693 ha, obręb Polonisz, gmina Babiak, powiat kolski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 915, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/22/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 915,

– po pozycji 914 dodaje się pozycję 915a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kolski; Babiak; Polonisz; 322/10; 10,9933;

14) – nr 673/4 o pow. 0,1077 ha,

– nr 673/5 o pow. 0,0910 ha,

– nr 673/6 o pow. 0,1469 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 673/7 o pow. 0,5111 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA,

powstałe z podziału działki nr 673/1 o pow. 2,1222 ha, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4092, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/21/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 4092,

– po pozycji 4091 dodaje się pozycję 4092a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Murowana Goślina; Murowana Goślina; 673/3; 1,2655;

15) – nr 110/2 o pow. 0,1856 ha,

– nr 110/3 o pow. 0,1379 ha,

– nr 110/4 o pow. 0,4537 ha,

– nr 110/5 o pow. 0,0376 ha,

– nr 110/6 o pow. 0,1485 ha,

– nr 110/7 o pow. 0,1454 ha,

– nr 110/8 o pow. 0,1425 ha,

– nr 110/9 o pow. 0,5448 ha,

powstałe z podziału działki nr 110 o pow. 5,8400 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4893,

– nr 153/2 o pow. 0,0710 ha,

– nr 153/3 o pow. 0,0777 ha,

powstałe z podziału działki nr 153 o pow. 1,1100 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4895,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, położone w obrębie Chocicza, gmina Nowe Miasto Nad Wartą, powiat średzki, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/24/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 4893 oraz 4895,

– po pozycji 4892 dodaje się pozycję 4893a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; średzki; Nowe Miasto Nad Wartą; Chocicza; 110/1; 4,0440,

– po pozycji 4894 dodaje się pozycję 4895a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; średzki; Nowe Miasto Nad Wartą; Chocicza; 153/1; 0,9613;

16) – nr 174/4 o pow. 0,5442 ha,

– nr 174/5 o pow. 0,0728 ha,

– nr 174/6 o pow. 0,2698 ha,

– nr 174/7 o pow. 0,1408 ha,

– nr 174/8 o pow. 0,0159 ha,

powstałe z podziału działki nr 174/3 o pow. 8,5964 ha, obręb Długopole Górne, gmina Międzylesie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 526, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/25/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 526,

– po pozycji 525 dodaje się pozycję 526a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Międzylesie; Długopole Górne; 174/9; 7,5529;

17) – nr 936/25 o pow. 0,3151 ha,

będącą własnością Powiatu Łukowskiego,

– nr 936/23 o pow. 0,1759 ha,

– nr 936/24 o pow. 0,2210 ha,

– nr 936/26 o pow. 0,1035 ha,

– nr 936/27 o pow. 0,1751 ha,

– nr 936/28 o pow. 0,0958 ha,

– nr 936/29 o pow. 0,0703 ha,

– nr 936/30 o pow. 0,0865 ha,

– nr 936/31 o pow. 0,0907 ha,

– nr 936/33 o pow. 0,4565 ha,

– nr 936/34 o pow. 0,3278 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA,

powstałe z podziału działki nr 936/20 o pow. 24,7683 ha, obręb 0005-Stoczek Łukowski, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 968, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/26/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 968,

– po pozycji 967 dodaje się pozycję 968a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Stoczek Łukowski; 0005-Stoczek Łukowski; 936/32; 22,6501;

18) – nr 1745 o pow. 0,4668 ha,

będącą własnością Gminy Gliwice, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6709,

– nr 1764 o pow. 0,0044 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Gliwice, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6710,

położone w obrębie Sośnica, gmina Gliwice M., powiat m. Gliwice, województwo śląskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/173/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 6709 oraz 6710;

19) – nr 36/12 o pow. 0,0233 ha,

– nr 36/13 o pow. 0,1646 ha,

powstałe z podziału działki nr 36/9 o pow. 12,3032 ha, obręb Swarożyn, gmina Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2724, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-076/16/l 1/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2724,

– po pozycji 2723 dodaje się pozycję 2724a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; tczewski; Tczew; Swarożyn; 36/14; 12,1153;

20) – nr 2958/180 o pow. 0,0423 ha,

powstałą ze scalenia i podziału działek: nr 1094/180 o pow. 1,9989 ha, nr 1099/180 o pow. 0,2988 ha oraz nr 1735/180 o pow. 0,0929 ha, obręb Ligota, gmina Rybnik M., powiat m. Rybnik, województwo śląskie, wpisanych w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 9209, 9213 oraz 9217, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/30/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 9209, 9213 oraz 9217,

– po pozycji 9215 dodaje się pozycję 9217a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Rybnik; Rybnik M.; Ligota; 2959/180; 2,3483;

21) – nr 140/42 o pow. 0,2883 ha,

powstałą z podziału działki nr 140/3 o pow. 0,3217 ha, obręb Żywiec, gmina Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19253, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/31/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 19253,

– po pozycji 19252 dodaje się pozycję 19253a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Żywiec; Żywiec; 140/43; 0,0334;

22) –nr 1219 o pow. 0,3900 ha,

położoną w obrębie 13 Krzcięcice, gmina Sędziszów – obszar wiejski, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, wpisaną w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 428, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/32/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycję 428;

23) – nr 73/21 o pow. 0,1661 ha,

położoną w obrębie 10 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0010), gmina Koszalin M., powiat M. Koszalin, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 661, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/34/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycję 661;

24) – nr 402/5 o pow. 0,3464 ha,

– nr 402/6 o pow. 0,1361 ha,

– nr 402/7 o pow. 0,0597 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, powstałe z podziału działki nr 402 o pow. 10,1800 ha, obręb Pinczyn, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2510, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 3 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/35/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2510,

– po pozycji 2509 dodaje się pozycję 2510a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; starogardzki; Zblewo; Pinczyn; 402/8; 9,6378;

25) – nr 1/35 o pow. 0,7908 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/34 o pow. 6,1840 ha, obręb 12 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 12-Kołobrzeg 12), gmina Kołobrzeg M., powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 571, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/33/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 571,

– po pozycji 570 dodaje się pozycję 571a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kołobrzeski; Kołobrzeg M.; 12; 1/36; 5,3932;

26) – nr 193/2 o pow. 0,7914 ha,

powstałą z podziału działki nr 193 o pow. 1,0003 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,9800 ha), obręb Kobylec, gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5069, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/37/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 5069,

– po pozycji 5068 dodaje się pozycję 5069a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Wągrowiec; Kobylec; 193/1; 0,2089;

27) – nr 63/33 o pow. 1,0924 ha,

powstałą z podziału działki nr 63/30 o pow. 6,3447 ha, obręb Zbąszyń, gmina Zbąszyń M., powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3079, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/38/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 3079,

– po pozycji 3078 dodaje się pozycję 3079a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; nowotomyski; Zbąszyń M.; Zbąszyń; 63/34; 5,2523.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

– nr 1/1 o pow. 3,4789 ha,

– nr 39 o pow. 0,3702 ha,

– nr 115/1 o pow. 1,3188 ha,

położone w obrębie 0005, gmina Szklarska Poręba M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, będące własnością Województwa Dolnośląskiego w trwałym zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 14 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/47/w/12, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 375 dodaje się pozycję 375a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Szklarska Poręba M.;0005; 1/1; 3,4789;

– po pozycji 375a dodaje się pozycję 375b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Szklarska Poręba M.; 0005; 39; 0,3702;

– po pozycji 375b dodaje się pozycję 375c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Szklarska Poręba M.; 0005; 115/1; 1,3188.

§ 3

1) W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie modernizacji ewidencji obrębu Wyszomierz oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie, w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 222,

– po pozycji 221 dodaje się pozycję 222a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; goleniowski; Nowogard; Wyszomierz; 28/6; 8,7276.

2) W związku z podziałem działki nr 215/29 o pow. 9,8666 ha oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miasta Chełm, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– skreśla się pozycję 989,

– po pozycji 988 dodaje się pozycję 989a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Chełm; M. Chełm; 13; 215/37; 0,7235;

– po pozycji 989a dodaje się pozycję 989b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Chełm; M. Chełm; 13; 215/38; 0,2177;

– po pozycji 989b dodaje się pozycję 989c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Chełm; M. Chełm; 13; 215/39; 8,9254.

3) W związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków obrębu Leopoldów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rykach, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– skreśla się pozycje 1261 oraz 1262,

– po pozycji 1260 dodaje się pozycję 1261a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Ryki; 8 Leopoldów; 3492/4; 9,9689;

– po pozycji 1261a dodaje się pozycję 1262a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Ryki; 8 Leopoldów; 733/8; 20,7239.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »