| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu zwany dalej „Komitetem”, dla działów administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

2) gospodarka morska;

3) transport.

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – przewodniczący;

2) Małgorzata Kuźma – członek;

3) Mikołaj Karpiński – członek;

4) Katarzyna Szarkowska – członek;

5) Beata Kucińska – członek niezależny;

6) Radosław Krawczyk – członek niezależny.

§ 3.

1. Do końca lutego każdego roku Komitet składa sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministrowi Finansów.

2. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Pion Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w Departamencie Kontroli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2010r. w sprawie powołania Komitetu Audytu zmienione zarządzeniem nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2010 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494);

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »