| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 7
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 254/3 o pow. 0,1256 ha,

– nr 254/8 o pow. 0,0895 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 254/4 o pow. 0,1327 ha,

– nr 254/5 o pow. 0,6922 ha,

– nr 254/6 o pow. 0,0712 ha,

– nr 254/7 o pow. 0,0672 ha,

– nr 254/9 o pow. 0,0147 ha,

– nr 254/10 o pow. 0,0421 ha

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Starosty Kamiennogórskiego,

powstałe z podziału działki nr 254/2 o pow. 13,9371 ha, obręb Ciechanowice, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 422, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/27/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 422,

– po pozycji 421 dodaje się pozycję 422a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Marciszów; Ciechanowice; 254/11; 12,7019;

2) – nr 42/11 o pow. 0,0067 ha,

będącą własnością Powiatu Poznańskiego,

– nr 42/13 o pow. 0,1459 ha,

– nr 42/14 o pow. 0,0535 ha,

– nr 42/15 o pow. 0,5022 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 42/5 o pow. 2,9265 ha, obręb Biskupice, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4102, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/40/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 4102,

– po pozycji 4101 dodaje się pozycję 4102a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Pobiedziska; Biskupice; 42/16; 2,0895;

3) – nr 44/3 o pow. 0,2728 ha,

– nr 44/4 o pow. 0,1627 ha,

powstałe z podziału działki nr 44/2 o pow. 5,4324 ha, obręb Prokowo, gmina Kartuzy, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 542, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/42/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 542,

– po pozycji 541 dodaje się pozycję 542a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kartuski; Kartuzy; Prokowo; 44/5; 4,9969;

4) – nr 168/1 o pow. 0,5228 ha,

– nr 168/2 o pow. 0,2810 ha,

powstałe z podziału działki nr 168 o pow. 6,0438 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,0400 ha), obręb 13 Krzesin, gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 230, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/180/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 230,

– po pozycji 229 dodaje się pozycję 230a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Kutno; 13 Krzesin; 168/3; 5,2400;

5) – nr 11/2 o pow. 0,2798 ha,

powstałą z podziału działki nr 11 o pow. 15,4998 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 15,5000 ha), obręb 15 Leszno, gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 233, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/184/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 233,

– po pozycji 232 dodaje się pozycję 233a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Kutno; 15 Leszno; 11/1; 15,2200;

6) – nr 492/4 o pow. 0,1861 ha,

– nr 492/5 o pow. 0,2841 ha,

– nr 492/6 o pow. 0,1253 ha,

– nr 492/7 o pow. 0,2508 ha,

powstałe z podziału działki nr 492/3 o pow. 23,7927 ha, obręb Łazy, gmina Łazy M., powiat zawierciański, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 17219, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/43/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 17219,

– po pozycji 17218 dodaje się pozycję 17219a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; zawierciański; Łazy M.; Łazy; 492/8; 22,9464;

7) – nr 3710/118 o pow. 0,1027 ha,

powstałą z podziału działki nr 1486/118 o pow. 0,8665 ha, obręb Racibórz, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13153, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/44/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 13153,

– po pozycji 13152 dodaje się pozycję 13153a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Racibórz; 3711/118; 0,7638;

8) – nr 441/4 o pow. 0,0848 ha,

powstałą z podziału działki nr 441/2 o pow. 12,4904 ha, obręb 0010-Pasek (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Pasek), gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2353, będącej w posiadaniu samoistnym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/45/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2353,

– po pozycji 2352 dodaje się pozycję 2353a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; 0010-Pasek; 441/3; 0,0430;

– po pozycji 2353a dodaje się pozycję 2353b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Klembów; 0010-Pasek; 441/5; 12,3626;

9) – nr 38/16 o pow. 0,4453 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Jeleniogórskiego,

– nr 38/17 o pow. 0,2613 ha,

– nr 38/18 o pow. 0,0310 ha,

– nr 38/19 o pow. 0,0267 ha,

– nr 38/20 o pow. 2,2839 ha,

– nr 38/21 o pow. 1,7136 ha,

będące własnością Stowarzyszenia „Bieg Piastów” z siedzibą w Szklarskiej Porębie,

powstałe z podziału działki nr 38/6 o pow. 8,4238 ha, obręb 0008 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0008-Szklarska Poręba-8), gmina Szklarska Poręba M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 383, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/46/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 383,

– po pozycji 382 dodaje się pozycję 383a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Szklarska Poręba M.; 0008; 38/22; 3,6620;

10) – nr 679/32 o pow. 0,0295 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 679/33 o pow. 0,0758 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 679/4 o pow. 12,6411 ha, obręb Wydminy, gmina Wydminy, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 241, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/48/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 241,

– po pozycji 240 dodaje się pozycję 241a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; giżycki; Wydminy; Wydminy; 679/31; 12,5358;

11) – nr 1291/125 o pow. 0,1258 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 1291/126 o pow. 0,0790 ha,

będącą własnością Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,

powstałe z podziału działki nr 1291/119 o pow. 2,0774 ha, obręb 3 Obręb 3, gmina Końskie-miasto, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1040, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/49/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1040,

– po pozycji 1039 dodaje się pozycję 1040a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; konecki; Końskie – miasto; 3 Obręb 3; 1291/127; 1,8726;

12) – nr 96/1 o pow. 0,0193 ha,

– nr 96/2 o pow. 0,0916 ha,

– nr 96/3 o pow. 0,1522 ha,

– nr 96/4 o pow. 0,0134 ha,

– nr 96/5 o pow. 0,0201 ha,

– nr 96/6 o pow. 0,0288 ha,

– nr 96/7 o pow. 0,1107 ha,

– nr 96/8 o pow. 0,0270 ha,

– nr 96/9 o pow. 0,0253 ha,

– nr 96/10 o pow. 0,0236 ha,

– nr 96/11 o pow. 0,0465 ha,

– nr 96/12 o pow. 0,0801 ha,

– nr 96/13 o pow. 0,0470 ha,

– nr 96/14 o pow. 0,0513 ha,

– nr 96/15 o pow. 0,0244 ha,

– nr 96/16 o pow. 0,0330 ha,

– nr 96/17 o pow. 0,0651 ha,

– nr 96/18 o pow. 0,0540 ha,

– nr 96/19 o pow. 0,0751 ha,

– nr 96/20 o pow. 0,0643 ha,

– nr 96/21 o pow. 0,0678 ha,

– nr 96/22 o pow. 0,0328 ha,

– nr 96/23 o pow. 0,0321 ha,

– nr 96/24 o pow. 0,0319 ha,

– nr 96/25 o pow. 0,0606 ha,

– nr 96/26 o pow. 0,0511 ha,

– nr 96/27 o pow. 0,0623 ha,

– nr 96/28 o pow. 0,0411 ha,

– nr 96/29 o pow. 0,0775 ha,

– nr 96/30 o pow. 0,1140 ha,

– nr 96/31 o pow. 0,0643 ha,

– nr 96/32 o pow. 0,0612 ha,

– nr 96/33 o pow. 0,1442 ha,

– nr 96/34 o pow. 0,0935 ha,

– nr 96/35 o pow. 0,0669 ha,

– nr 96/36 o pow. 0,1331 ha,

– nr 96/37 o pow. 0,0311 ha,

– nr 96/38 o pow. 0,1099 ha,

– nr 96/39 o pow. 0,1421 ha,

– nr 96/40 o pow. 0,2033 ha,

– nr 96/41 o pow. 0,0954 ha,

– nr 96/42 o pow. 0,1128 ha,

– nr 96/43 o pow. 0,0335 ha,

– nr 96/44 o pow. 0,1037 ha,

– nr 96/45 o pow. 0,0859 ha,

– nr 96/46 o pow. 0,2008 ha,

– nr 96/47 o pow. 0,3932 ha,

– nr 96/48 o pow. 0,0901 ha,

– nr 96/49 o pow. 1,1950 ha,

– nr 96/50 o pow. 1,4258 ha,

– nr 96/51 o pow. 0,0768 ha,

– nr 96/52 o pow. 0,8891 ha,

– nr 96/53 o pow. 1,2013 ha,

– nr 96/54 o pow. 3,2390 ha,

– nr 96/55 o pow. 0,5148 ha,

– nr 96/57 o pow. 0,0956 ha,

– nr 96/58 o pow. 0,0926 ha,

– nr 96/59 o pow. 0,0916 ha,

– nr 96/60 o pow. 0,0986 ha,

– nr 96/61 o pow. 0,0986 ha,

– nr 96/62 o pow. 0,1024 ha,

– nr 96/63 o pow. 0,1025 ha,

– nr 96/64 o pow. 0,1028 ha,

– nr 96/65 o pow. 0,0910 ha,

powstałe z podziału działki nr 96 o pow. 19,2745 ha, obręb 21 Mierzwice-Kolonia, gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 453, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/50/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 453,

– po pozycji 452 dodaje się pozycję 453a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; łosicki; Sarnaki; 21 Mierzwice-Kolonia; 96/56; 6,0680;

13) – nr 131/1 o pow. 0,2207 ha,

– nr 131/2 o pow. 0,1585 ha,

powstałe z podziału działki nr 131 o pow. 2,4991 ha, obręb 3 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Nowy Dwór Gdański 3), gmina Nowy Dwór Gdański M., powiat nowodworski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2249, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/53/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2249,

– po pozycji 2248 dodaje się pozycję 2249a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; nowodworski; Nowy Dwór Gdański M.; 3; 131/3; 2,1199;

14) – nr 140/2 o pow. 0,0415 ha,

– nr 140/3 o pow. 0,0916 ha,

– nr 140/7 o pow. 0,3361 ha,

będące własnością Skarbu Państwa,

– nr 140/4 o pow. 0,0603 ha,

– nr 140/6 o pow. 0,0757 ha,

– nr 140/8 o pow. 0,1061 ha,

– nr 140/9 o pow. 0,2717 ha,

– nr 140/10 o pow. 0,0303 ha

– nr 140/11 o pow. 0,0081 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 140 o pow. 13,7700 ha, obręb 1 Biesal (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Biesal), gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 513, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/55/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 513,

– po pozycji 512 dodaje się pozycję 513a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Gietrzwałd; 1 Biesal; 140/5; 0,0794;

– po pozycji 513a dodaje się pozycję 513b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Gietrzwałd; 1 Biesal; 140/12; 12,6692;

15) – nr 403 o pow. 1,1500 ha,

położoną w obrębie 0050-Gałązczyce (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0050-Gałążczyce), gmina Grodków, powiat brzeski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 40,

– nr 113 o pow. 0,1000 ha,

położoną w obrębie 0067-Sulisław, gmina Grodków, powiat brzeski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 45,

– nr 173 o pow. 0,8559 ha,

– nr 319 o pow. 2,9246 ha,

– nr 329 o pow. 1,1716 ha,

położone w obrębie 0042-Półwiosek, gmina Grodków M., powiat brzeski, województwo opolskie, wpisane w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego odpowiednio pod pozycjami 52, 53 oraz 54,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/56/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycje 40, 45, 52, 53 oraz 54;

16) – nr 78 o pow. 7,9500 ha,

położoną w obrębie 0013-Przeworno, gmina Przeworno, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1766, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/56a/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycję 1766;

17) – nr 11/1 o pow. 0,0873 ha,

– nr 11/2 o pow. 0,0719 ha,

– nr 11/3 o pow. 0,0763 ha,

– nr 11/4 o pow. 0,0289 ha,

– nr 11/5 o pow. 0,0570 ha,

– nr 11/6 o pow. 0,0231 ha,

– nr 11/7 o pow. 0,5716 ha,

– nr 11/8 o pow. 0,4404 ha,

powstałe z podziału działki nr 11 o pow. 2,2800 ha, obręb Świętno, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5265, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/61/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 5265,

– po pozycji 5264 dodaje się pozycję 5265a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wolsztyński; Wolsztyn; Świętno; 11/9; 0,9235;

18) – nr 46/3 o pow. 0,0225 ha,

– nr 46/4 o pow. 0,3572 ha,

powstałe z podziału działki nr 46/2 o pow. 2,6148 ha, obręb Cigacice, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 762, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/62/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 762,

– po pozycji 761 dodaje się pozycję 762a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; zielonogórski; Sulechów; Cigacice; 46/5; 2,2351;

19) – nr 217/3 o pow. 0,9160 ha,

powstałą z podziału działki nr 217/2 o pow. 11,5092 ha, obręb Cielmów, gmina Tuplice, powiat żarski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 957, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/63/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 957,

– po pozycji 956 dodaje się pozycję 957a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; żarski; Tuplice; Cielmów; 217/4; 10,5932;

20) – nr 407/1 o pow. 0,1332 ha,

powstałą z podziału działki nr 407 o pow. 7,3932 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,3900 ha), obręb Kursko, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 198, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/64/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 198,

– po pozycji 197 dodaje się pozycję 198a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; międzyrzecki; Międzyrzecz; Kursko; 407/2; 7,2600;

21) – nr 405/8 o pow. 0,7525 ha,

– nr 405/9 o pow. 0,1949 ha,

powstałe z podziału działki nr 405/7 o pow. 3,4996 ha, obręb Sierakowice, gmina Sierakowice, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 579, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/66/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 579,

– po pozycji 578 dodaje się pozycję 579a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kartuski; Sierakowice; Sierakowice; 405/10; 2,5522;

22) – nr 260/13 o pow. 0,1654 ha,

powstałą z podziału działki nr 260/12 o pow. 10,5597 ha, obręb 7 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Tczew 7), gmina Tczew M., powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2766, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/67/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2766,

– po pozycji 2765 dodaje się pozycję 2766a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; tczewski; Tczew M.; 7; 260/14; 10,3943;

23) – nr 120/19 o pow. 0,0881 ha,

położoną w obrębie obręb 7 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Tczew 7), gmina Tczew M., powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2752, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/68/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2752;

24) – nr 74 o pow. 2,5600 ha,

położoną w obrębie 24 Sól, gmina Biłgoraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 93, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 lutego 2012 r., Nr KNN5g-073/65/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 93;

25) – nr 262/1 o pow. 0,6814 ha,

– nr 262/2 o pow. 0,4329 ha,

– nr 262/3 o pow. 0,0765 ha,

– nr 262/4 o pow. 0,1272 ha,

– nr 262/5 o pow. 0,0646 ha,

– nr 262/7 o pow. 0,2186 ha,

– nr 262/8 o pow. 0,2337 ha,

– nr 262/9 o pow. 0,0209 ha,

– nr 262/10 o pow. 0,2255 ha,

– nr 262/11 o pow. 0,2188 ha,

– nr 262/12 o pow. 0,2489 ha,

powstałe z podziału działki nr 262 o pow. 20,9627 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 20,9600 ha), obręb Okopy (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0016-Okopy), gmina Dorohusk, powiat chełmski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 555, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/91/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 555,

– po pozycji 554 dodaje się pozycję 555a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; chełmski; Dorohusk; Okopy; 262/6; 0,2937;

– po pozycji 555a dodaje się pozycję 555b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; chełmski; Dorohusk; Okopy; 262/13; 18,1200;

26) – nr 215/1 o pow. 0,0789 ha,

– nr 309/1 o pow. 0,1741 ha,

– nr 309/2 o pow. 0,0100 ha,

położone w obrębie Małe Gacno, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisane w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2599, 2605 oraz 2606, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wnioskach Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2012 r., Nr KNN5g-076/02/12 oraz Wicestarosty Tucholskiego z dnia 24 lutego 2012 r., Nr RD.682.1.2012, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycje 2599, 2605 oraz 2606.

§ 2

W związku z weryfikacją danych w operacie ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Giżycku, w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego:

– skreśla się pozycję 235,

– po pozycji 234 dodaje się pozycję 235a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; giżycki; Ryn; 15 Sterławki Wielkie; 590/1; 15,6972;

– po pozycji 235a dodaje się pozycję 235b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; giżycki; Ryn; 15 Sterławki Wielkie; 590/2; 1,6860.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr 2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8 i poz. 18.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »