| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 21
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 31 lipca 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1)

– nr 164/5 o pow. 0,0773 ha,

 

będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 164 o pow. 3,5694 ha, wpisanej wtórnie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2174, obręb 0027-27,

– nr 164/2 o pow. 0,1900 ha,

– nr 164/3 o pow. 0,0995 ha,

– nr 164/4 o pow. 0,0726 ha,

będące własnością Gminy Błonie, powstałe z podziału działki nr 164 o pow. 3,5694 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2174, obręb 0027-27,

– nr 277/2 o pow. 0,3177 ha,

będącą własnością Gminy Błonie, powstałą z podziału działki nr 277 o pow. 4,6151 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2175, obręb 0028-28,

położone w gminie Błonie – Miasto, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/161/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycje 2174 oraz 2175,

– po pozycji 2173 dodaje się pozycję 2174a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Błonie – Miasto; 0027-27; 164/1; 3,1300;

– po pozycji 2174a dodaje się pozycję 2175a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Błonie – Miasto; 0028-28; 277/1; 4,2974;

2)

– nr 785 o pow. 0,2859 ha,

 

położoną w obrębie Poręby Furmańskie, gmina Grębów, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie, wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1156, będącą własnością Powiatu Tarnobrzeskiego, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/165/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycję 1156;

3)

– nr 37/6 o pow. 0,0689 ha,

– nr 37/7 o pow. 0,0417 ha,

– nr 37/8 o pow. 0,0639 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 37/5 o pow. 8,0656 ha, obręb Bielkówko, gmina Kolbudy, powiat gdański, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 344, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/166/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 344,

– po pozycji 343 dodaje się pozycję 344a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; gdański; Kolbudy; Bielkówko; 37/9; 7,8911;

4)

– nr 569 o pow. 1,0800 ha,

 

położoną w obrębie 2 Bogoria Świniarska,

– nr 660/1 o pow. 0,0100 ha,

– nr 661/1 o pow. 0,1000 ha,

– nr 662/1 o pow. 0,2400 ha,

– nr 663/1 o pow. 0,0100 ha,

– nr 663/2 o pow. 0,0001 ha,

– nr 666/2 o pow. 0,0300 ha,

– nr 679/1 o pow. 0,0045 ha,

– nr 680/1 o pow. 0,1000 ha,

– nr 681/1 o pow. 0,0200 ha,

– nr 681/2 o pow. 0,0400 ha,

– nr 682/1 o pow. 0,0700 ha,

– nr 683/1 o pow. 0,0300 ha,

– nr 685/1 o pow. 0,0200 ha,

– nr 686/3 o pow. 0,0100 ha,

położone w obrębie 4 Chodków Stary,

– nr 18/1 o pow. 0,0100 ha,

– nr 20/1 o pow. 0,1500 ha,

– nr 21/1 o pow. 0,0100 ha,

– nr 22/1 o pow. 0,0600 ha,

– nr 23/1 o pow. 0,0500 ha,

– nr 44/1 o pow. 0,0100 ha,

– nr 45/1 o pow. 0,0200 ha,

– nr 46/1 o pow. 0,0100 ha,

– nr 47/1 o pow. 0,0200 ha,

– nr 140/1 o pow. 0,5400 ha,

– nr 141/3 o pow. 0,0300 ha,

– nr 387/1 o pow. 0,0300 ha,

– nr 388 o pow. 0,1000 ha,

– nr 390/1 o pow. 0,0600 ha,

położone w obrębie 12 Łążek,

położone w gminie Łoniów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, wpisane wtórnie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego odpowiednio pod pozycjami 1476, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1522, 1523, 1524, 1525 oraz 1526, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/167/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycje 1476, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1522, 1523, 1524, 1525 oraz 1526;

5)

– nr 245/18 o pow. 0,0045 ha,

 

położoną w obrębie 104, gmina Podgórze, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 722, będącą własnością osoby fizycznej, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/168/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 722;

6)

– nr 1/3 o pow. 0,0212 ha,

– nr 1/7 o pow. 0,1009 ha,

– nr 1/8 o pow. 0,0328 ha,

– nr 1/9 o pow. 0,0453 ha,

– nr 1/10 o pow. 0,0856 ha,

– nr 1/11 o pow. 0,3279 ha,

– nr 1/12 o pow. 0,0707 ha,

– nr 1/16 o pow. 0,5613 ha,

– nr 1/21 o pow. 0,0168 ha,

– nr 1/23 o pow. 0,0087 ha,

– nr 1/24 o pow. 0,0163 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 1/2 o pow. 13,8617 ha, obręb 094, gmina Nowy Sącz M., powiat M. Nowy Sącz, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 822, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/169/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 822,

– po pozycji 821 dodaje się pozycję 822a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.;094; 1/4; 0,1320;

– po pozycji 822a dodaje się pozycję 822b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/5; 0,6204;

– po pozycji 822b dodaje się pozycję 822c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/6; 0,2873;

– po pozycji 822c dodaje się pozycję 822d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/13; 0,2126;

– po pozycji 822d dodaje się pozycję 822e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/14; 1,0055;

– po pozycji 822e dodaje się pozycję 822f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.;094; 1/15; 0,0095;

– po pozycji 822f dodaje się pozycję 822g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.;094; 1/17; 6,3147;

– po pozycji 822g dodaje się pozycję 822h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.;094; 1/18; 0,4950;

– po pozycji 822h dodaje się pozycję 822i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/19; 0,0926;

– po pozycji 822i dodaje się pozycję 822j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.;094; 1/20; 2,3151;

– po pozycji 822j dodaje się pozycję 822k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/22; 0,3412;

– po pozycji 822k dodaje się pozycję 8221, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Nowy Sącz; Nowy Sącz M.; 094; 1/25; 0,7483;

7)

– nr 11 o pow. 0,1550 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1600 ha),

 

położoną w obrębie 0061, gmina Bydgoszcz M., powiat M. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 991, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/170/12, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycję 991;

8)

– nr 198/49 o pow. 0,0079 ha,

 

położoną w obrębie Brzezie, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13053, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/171/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 13053;

9)

– nr 86/4 o pow. 1,0304 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 86/3 o pow. 5,9750 ha, obręb 1 Bielice, gmina Krośniewice, powiat kutnowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 214, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/172/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 214,

– po pozycji 213 dodaje się pozycję 214a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Krośniewice; 1 Bielice; 86/5; 4,8485;

– po pozycji 214a dodaje się pozycję 214b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Krośniewice; 1 Bielice; 86/6; 0,0961;

10)

– nr 201/1 o pow. 0,9374 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 201 o pow. 14,1774 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 14,1800 ha), obręb 0009 Morawce-Krzewie (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 9 Morawce Krzewie), gmina Krośniewice, powiat kutnowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 215, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/173/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 215,

– po pozycji 214b dodaje się pozycję 215a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; kutnowski; Krośniewice; 0009 Morawce-Krzewie; 201/2; 13,2400;

11)

– nr 65 o pow. 0,1046 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1037 ha),

 

położoną w obrębie 4-02-07, gmina Warszawa Białołęka, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 573, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/174/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 573;

12)

– nr 27/1 o pow. 0,0160 ha,

– nr 27/3 o pow. 0,1327 ha,

– nr 27/4 o pow. 0,0394 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 27 o pow. 1,0459 ha, obręb Będzin, gmina Będzin, powiat będziński, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/177/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 7,

– po pozycji 6 dodaje się pozycję 7a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; będziński; Będzin; Będzin; 27/2; 0,1831;

– po pozycji 7a dodaje się pozycję 7b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; będziński; Będzin; Będzin; 27/5; 0,6747;

13)

– nr 796/3 o pow. 0,1722 ha,

– nr 796/4 o pow. 0,2030 ha,

– nr 796/5 o pow. 0,1417 ha,

– nr 796/6 o pow. 0,0299 ha,

– nr 796/7 o pow. 0,0728 ha,

– nr 796/8 o pow. 0,0722 ha,

– nr 796/9 o pow. 0,5554 ha,

– nr 796/10 o pow. 0,0864 ha,

– nr 796/11 o pow. 0,0528 ha,

– nr 796/12 o pow. 0,0460 ha,

– nr 796/13 o pow. 0,0715 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 796/2 o pow. 20,6239 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 20,6200 ha), obręb 0009 Kozłowo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kozłowo), gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 423, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/178/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 423,

– po pozycji 422 dodaje się pozycję 423a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; nidzicki; Kozłowo; 0009 Kozłowo; 796/14; 19,1200;

14)

– nr 46/2 o pow. 0,0568 ha,

– nr 46/4 o pow. 0,1956 ha,

– nr 46/5 o pow. 0,0131 ha,

– nr 46/6 o pow. 0,0484 ha,

– nr 46/7 o pow. 0,2134 ha,

– nr 46/8 o pow. 0,0974 ha,

– nr 46/9 o pow. 0,0126 ha,

– nr 46/10 o pow. 0,2611 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 46 o pow. 26,0975 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 26,1000 ha), obręb 0032-Stare Bosewo, gmina Długosiodło, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2481, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/l80/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2481,

– po pozycji 2480 dodaje się pozycję 2481a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wyszkowski; Długosiodło; 0032-Stare Bosewo; 46/1; 1,7026;

– po pozycji 2481a dodaje się pozycję 2481b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wyszkowski; Długosiodło; 0032-Stare Bosewo; 46/3; 7,5965;

– po pozycji 2481b dodaje się pozycję 2481c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wyszkowski; Długosiodło; 0032-Stare Bosewo; 46/11; 15,9000;

15)

– nr 1/1 o pow. 0,0909 ha,

 

położoną w obrębie 6-06-03, gmina Warszawa Wola, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1005, będącą własnością Skarbu Państwa, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/181/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 1005;

16)

– nr 270/4 o pow. 0,2022 ha,

 

położoną w obrębie 0001-Bolechowo (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Bolechowo), gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3834, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/39/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 3834;

17)

– nr 690/11 o pow. 0,1401 ha,

– nr 690/12 o pow. 0,7334 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 690/10 o pow. 4,7657 ha, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 340, obręb 2 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0002-2),

– nr 120/19 o pow. 0,2918 ha,

powstałą z podziału działki nr 120/18 o pow. 3,9841 ha, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 342, obręb 4 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0004-4),

położone w gminie Nowa Sól M., powiat nowosolski, województwo lubuskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/57/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycje 340 oraz 342,

– po pozycji 339 dodaje się pozycję 340a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; nowosolski; Nowa Sól M.; 2; 690/13; 3,8922;

– po pozycji 341 dodaje się pozycję 342a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; nowosolski; Nowa Sól M.; 4; 120/20; 3,6923;

18)

– nr 5579/31 o pow. 0,0642 ha,

– nr 5580/31 o pow. 0,1443 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 4950/31 o pow. 10,3913 ha, obręb Tarnowskie Góry, gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 14557, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/184/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 14557,

– po pozycji 14556 dodaje się pozycję 14557a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; tarnogórski; Tarnowskie Góry; Tarnowskie Góry; 5581/31; 10,1828;

19)

– nr 759 o pow. 0,0762 ha,

– nr 1088 o pow. 0,1705 ha,

 

położone w obrębie Oświęcim, gmina Oświęcim – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisane w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1932 oraz 1934, będące własnością Gminy Miasta Oświęcim, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/186/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycje 1932 oraz 1934;

20)

– nr 4642/53 o pow. 0,1999 ha,

 

będącą własnością Województwa Małopolskiego, powstałą z podziału działki nr 4642/50 o pow. 28,3668 ha, obręb Wolbrom, gmina Wolbrom, powiat olkuski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1779, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/187/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1779,

– po pozycji 1778 dodaje się pozycję 1779a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Wolbrom; Wolbrom; 4642/52; 28,1669;

21)

– nr 217 o pow. 0,0312 ha,

 

położoną w obrębie Czechowice Północ, gmina Gliwice M., powiat m. Gliwice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6584, będącą własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Gliwice, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/191/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 6584;

22)

– nr 4/120 o pow. 0,0313 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 4/115 o pow. 53,2021 ha, obręb 0022-Południe, gmina M. Wrocław, powiat m. Wrocław (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą powiatu m. Wrocław), województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1171, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/193/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1171,

– po pozycji 1170 dodaje się pozycję 1171a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/121; 0,5154;

– po pozycji 1171a dodaje się pozycję 1171b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/122; 0,2815;

– po pozycji 1171b dodaje się pozycję 1171c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/123; 52,3739;

23)

– nr 992/5 o pow. 0,0200 ha,

 

położoną w obrębie Ptaszkowa, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1375, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/195/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 1375;

24)

– nr 2239/1 o pow. 0,0952 ha,

– nr 2239/2 o pow. 0,0809 ha,

– nr 2239/3 o pow. 1,2555 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 2239 o pow. 4,8169 ha, obręb Pietrowice Wielkie, gmina Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12988, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/198/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 12988,

– po pozycji 12987 dodaje się pozycję 12988a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Pietrowice Wielkie; Pietrowice Wielkie; 2239/4; 3,3853;

25)

– nr 792/70 o pow. 0,4566 ha,

– nr 792/71 o pow. 0,7424 ha,

– nr 792/72 o pow. 0,9550 ha,

– nr 792/73 o pow. 0,1736 ha,

– nr 792/74 o pow. 0,2372 ha,

– nr 792/75 o pow. 0,9906 ha,

– nr 792/76 o pow. 0,5529 ha,

– nr 792/78 o pow. 0,1488 ha,

– nr 792/79 o pow. 0,2680 ha,

– nr 792/80 o pow. 0,3896 ha,

– nr 792/81 o pow. 0,2017 ha,

– nr 792/82 o pow. 0,1241 ha,

– nr 792/83 o pow. 5,3498 ha,

– nr 792/84 o pow. 0,4606 ha,

– nr 792/85 o pow. 0,2375 ha,

– nr 792/86 o pow. 0,0364 ha,

– nr 792/87 o pow. 0,4867 ha,

– nr 792/88 o pow. 0,6222 ha,

– nr 792/89 o pow. 0,6878 ha,

– nr 792/90 o pow. 0,0798 ha,

– nr 792/91 o pow. 0,4778 ha,

– nr 792/92 o pow. 0,0547 ha,

– nr 792/93 o pow. 0,7667 ha,

– nr 792/94 o pow. 0,8844 ha,

– nr 792/95 o pow. 0,4435 ha,

– nr 792/96 o pow. 0,0577 ha,

– nr 792/97 o pow. 0,4193 ha,

– nr 792/98 o pow. 0,3276 ha,

– nr 792/99 o pow. 0,1705 ha,

– nr 792/100 o pow. 0,0957 ha,

– nr 792/101 o pow. 0,2024 ha,

– nr 792/102 o pow. 0,6454 ha,

– nr 792/103 o pow. 4,3616 ha,

– nr 792/104 o pow. 5,8036 ha,

– nr 792/105 o pow. 0,2550 ha,

– nr 792/106 o pow. 0,2562 ha,

– nr 792/107 o pow. 0,3277 ha,

– nr 792/108 o pow. 0,4686 ha,

– nr 792/109 o pow. 0,0315 ha,

– nr 792/110 o pow. 1,6549 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 792/54 o pow. 38,3989 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 38,9688 ha), obręb Maczki, gmina Sosnowiec M., powiat m. Sosnowiec, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10167, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/199/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 10167,

– po pozycji 10166 dodaje się pozycję 10167a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Sosnowiec; Sosnowiec M.; Maczki; 792/69; 7,1693;

– po pozycji 10167a dodaje się pozycję 10167b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Sosnowiec; Sosnowiec M.; Maczki; 792/77; 0,3235;

26)

– nr 27/14 o pow. 0,2198 ha,

 

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 27/12 o pow. 4,5140 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2599a, obręb Poznań (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0051 Poznań),

– nr 3/30 o pow. 4,8357 ha,

– nr 3/31 o pow. 0,0035 ha,

– nr 3/32 o pow. 0,4759 ha,

– nr 3/33 o pow. 2,8347 ha,

– nr 3/34 o pow. 0,6321 ha,

– nr 3/35 o pow. 3,3296 ha,

– nr 3/36 o pow. 0,2142 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A, powstałe z podziału działki nr 3/8 o pow. 12,3257 ha, wpisanej wtórnie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2731, obręb Wilda (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0061 Wilda),

– nr 4/7 o pow. 0,2684 ha,

– nr 5/27 o pow. 5,4081 ha,

będące własnością Miasta Poznania, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 2735 oraz 2736, obręb Wilda (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0061 Wilda),

położone w gminie M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/202/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 2599a, 2731, 2735 oraz 2736,

– po pozycji 2598a dodaje się pozycję 2599a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 27/13; 4,2942;

27)

– nr 2/1 o pow. 0,0147 ha,

– nr 3/1 o pow. 0,0364 ha,

 

położone w obrębie 6-06-01, gmina Warszawa Wola, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisane w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1001 oraz 1003, będące własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/203/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycje 1001 oraz 1003.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1)

– nr 8 o pow. 0,4700 ha,

 

położoną w obrębie Buszkowiczki, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/162/w/12, w ten sposób, że w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 737 dodaje się pozycję 737a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przemyski; Żurawica; Buszkowiczki; 8; 0,4700;

2)

– nr 3204 o pow. 0,1400 ha,

 

położoną w obrębie 0002-Łąka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/163/w/12, w ten sposób, że w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 844 dodaje się pozycję 844a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; rzeszowski; Trzebownisko; 0002-Łąka; 3204; 0,1400;

3)

– nr 1/4 o pow. 0,9077 ha,

– nr 1/5 o pow. 2,1171 ha,

– nr 1/6 o pow. 0,9495 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 1/7 o pow. 0,6157 ha,

będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie 0304-2-03-04, gmina Warszawa Ochota, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/175/w/12, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 661 dodaje się pozycję 661a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Ochota; 0304-2-03-04; 1/4; 0,9077;

– po pozycji 661a dodaje się pozycję 661b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Ochota; 0304-2-03-04; 1/5; 2,1171;

– po pozycji 661b dodaje się pozycję 661c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Ochota; 0304-2-03-04; 1/6; 0,9495;

– po pozycji 661c dodaje się pozycję 661d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Ochota; 0304-2-03-04; 1/7; 0,6157;

4)

– nr 4472 o pow. 0,0050 ha,

 

położoną w obrębie Brzeszcze, gmina Brzeszcze – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/188/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1802 dodaje się pozycję 1802a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Brzeszcze –miasto; Brzeszcze; 4472; 0,0050;

5)

– nr 1/13 o pow. 0,0100 ha,

 

położoną w obrębie 19 Popławy, gmina Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/179/w/12, w ten sposób, że w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– po pozycji 846a dodaje się pozycję 846a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łęczyński; Milejów; 19 Popławy; 1/13; 0,0100;

6)

– nr 439 o pow. 0,1700 ha,

 

położoną w obrębie Pniewo, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/194/w/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 331 dodaje się pozycję 331a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Gryfino; Pniewo; 439; 0,1700;

7)

– nr 552/2 o pow. 0,0700 ha,

 

położoną w obrębie Ptaszkowa, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, będącą własnością Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/196/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1373 dodaje się pozycję 1373a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Ptaszkowa; 552/2; 0,0700;

8)

– nr 398/208 o pow. 0,0073 ha,

 

położoną w obrębie Łuków, gmina Gaszowice, powiat rybnicki, województwo śląskie, będącą własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Rybnickiego w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/197/w/12, w ten sposób, że w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 13474 dodaje się pozycję 13474a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; rybnicki; Gaszowice; Łuków; 398/208; 0,0073;

9)

– nr 120/13 o pow. 0,1705 ha,

 

położoną w obrębie Dąbie 144, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/200/w/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 715 dodaje się pozycję 715a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 144; 120/13; 0,1705;

10)

– nr 2/10 o pow. 0,1500 ha,

 

położoną w obrębie Pogodno 254, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/201/w/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 800 dodaje się pozycję 800a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Pogodno 254; 2/10; 0,1500;

11)

– nr 202 o pow. 1,1644 ha,

 

położoną w obrębie 5, gmina Zduńska Wola M., powiat zduńskowolski, województwo łódzkie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr KNN5g-073/204/w/12, w ten sposób, że w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 3108 dodaje się pozycję 3108a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zduńskowolski; Zduńska Wola M.;5;202; 1,1644.

§ 3

W związku z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kurzyna Mała oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Niżańskiego, w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycje 532 oraz 533,

– po pozycji 531 dodaje się pozycję 532a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; niżański; Ułanów; Kurzyna Mała; 322; 4,8911;

– po pozycji 532a dodaje się pozycję 533a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; niżański; Ułanów; Kurzyna Mała; 1012/1; 2,5108.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23; poz. 37, poz. 39 i poz. 44.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »