| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie opublikowania zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, stanowiące załącznik do komunikatu.

 

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim]

Załącznik do komunikatu
Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 17 czerwca 2013 r. (poz. 33)

ZARZĄDZENIE Nr 13
Generalnego Dyrektora Dr
óg Krajowych i Autostrad

z dnia 13 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 15, poz. 79, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w kolumnie „Przebieg” wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 410 otrzymuje brzmienie:

DROGA 418 – REŃSKA WIEŚ – KOBYLICE – BIADACZÓW – RZEKA ODRA – BRZEŹCE /DROGA 408/”;

2) po wierszu dotyczącym drogi wojewódzkiej nr 417 dodaje się wiersz, w którym w kolumnie „Numer drogi” wprowadza się numer 418, a w kolumnie „Przebieg” zapis;

REŃSKA WIEŚ /DROGA 45/ – KĘDZIERZYN-KOŹLE /DROGA 107987 O/”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

infoRgrafika

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz Nr 2012, poz. 472, poz. 965, poz. 1256 oraz poz. 1445.

2) Zmiany niniejszego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r.

3) Zmiany niniejszego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 78 z dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 13, poz. 49), Nr 110 z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 16, poz. 55), Nr 73 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 1, poz. 3) oraz Nr 45 z dnia grudnia 2012 r. (Dz.Urz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2013, poz. 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »