| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) dotyczących wyposażenia morskiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 1 lit. b Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), oraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174), podaje się do publicznej wiadomości, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła w dniu:

1) 17 listopada 2008 r. Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ. 638 – Tymczasowe wytyczne stosowania Kodeksu technicznego NOx 2008;

2) 12 listopada 2008 r. Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ. 643 – Zharmonizowane wdrożenie znowelizowanych wytycznych oraz wymagań dla urządzeń do zapobiegania zanieczyszczeniom z przestrzeni zęz maszynowych statków podczas procesu zatwierdzania typu;

3) 30 października 2007 r. Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1242 – Wytyczne zatwierdzania stałych systemów wykrywania pożaru i pożarowych instalacji gaśniczych dla balkonów kabinowych;

4) 10 czerwca 2009 r. Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1312 – Poprawione wytyczne do wykonywania, kryteriów dotyczących testów oraz przeglądów dla koncentratów pianowych stałych instalacji gaśniczych;

5) 11 czerwca 2009 r. Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1317 – Stosowanie zatwierdzeń dla istniejących instalacji zgodnie ze znowelizowanymi wytycznymi w zakresie zatwierdzania stałych gazowych instalacji gaśniczych równoważnych do wymaganych przez Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu (MSC.1/Circ.848);

6) 26 czerwca 2001 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1016 – Stosowanie wymagań prawidła III/26 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, dotyczących szybkich łodzi ratowniczych i urządzeń ratowniczych na statkach pasażerskich ro-ro;

7) 17 czerwca 2003 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1094 – Stosowanie wymagań prawidła III/26 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, dotyczących szybkich łodzi ratowniczych na statkach pasażerskich ro-ro;

8) 30 października 2007 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1239 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, dotyczące ochrony przeciwpożarowej;

9) 3 czerwca 2008 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1275 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, w zakresie ilości i rozmieszczenia na statku przenośnych środków gaśniczych;

10) 30 maja 2008 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1276 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

11) 4 lipca 1983 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.353 – Znowelizowane wytyczne dotyczące instalacji gazu obojętnego uzupełnione MSC/Cir.387;

12) 3 lipca 2002 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.387 – Znowelizowane wytyczne dotyczące instalacji gazu obojętnego;

13) 10 maja 1988 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.450 Rev.1 – Czynniki brane pod uwagę podczas projektowania elementów wentylacji zbiorników ładunkowych;

14) 9 maja 1988 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.485 – Ujednolicone interpretacje dotyczące wymagań dla instalacji gazu obojętnego spełniających wymagania Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

15) 5 stycznia 1995 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.670 – Wytyczne dotyczące eksploatacji oraz kryteria prób i przeglądów koncentratów pianowych dla stałych instalacji gaśniczych;

16) 30 grudnia 1994 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.677 – Poprawione wymagania dotyczące projektowania, prób i umiejscowienia urządzeń zapobiegających przedostawaniu się płomienia do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach;

17) 12 lipca 1996 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.731 – Znowelizowane czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu zbiorników podczas wentylacji oraz wpuszczeniu gazów;

18) 2 stycznia 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.773 – Urządzenia do podejmowania pilota;

19) 30 czerwca 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.809 – Zalecenia dotyczące namiotowych dwustronnych tratw ratunkowych, samoodwracalnych tratw ratunkowych i szybkich łodzi ratowniczych, łącznie z testami na pasażerskich statkach ro-ro;

20) 30 czerwca 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.810 – Wytyczne dla środków ratunkowych na statkach pasażerskich ro-ro;

21) 8 lipca 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.811 – Urządzenia umożliwiające spłynięcie tratw ratunkowych;

22) 12 czerwca 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.847 – Interpretacje do niesprecyzowanych określeń i nazewnictwa użytego w rozdziale II-2 Konwencji Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

23) 8 czerwca 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.848 – Znowelizowane wytyczne zatwierdzania elementów równoważnych stałych gazowych instalacji gaśniczych, jak podano w rozdziale II-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, dla przedziałów maszynowych i pomieszczeń pompowni ładunkowych;

24) 8 czerwca 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.849 – Wytyczne dotyczące wykonania, umiejscowienia i użytkowania awaryjnych, ucieczkowych aparatów oddechowych (EEBDs);

25) 22 maja 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Wyjaśnienia dotyczące niektórych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń systemu GMDSS;

26) 4 czerwca 1999 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.912 – Interpretacje wymagań dla stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich;

27) 4 czerwca 1999 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.913 – Wytyczne dotyczące zatwierdzania elementów stałych lokalnych instalacji gaśniczych wodnych dla przedziałów maszynowych kategorii „A”;

28) 13 lutego 2001 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ. 980 – Ujednolicona ocena morskich środków ratowniczych i formularze dla prób tych środków;

29) 15 września 2003 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1102 – Interpretacje Kodeksu jednostek szybkich (HSC Code 2000) oraz Rozdziału X Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

30) 22 października 2007 r. Cyrkularz IMO SN.1/Circ. 266 – Obsługa oprogramowania systemu zobrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS);

31) 25 października 1967 r. Rezolucję IMO A.123(V) – Zalecenia dla stałych systemów gaśniczych dla pomieszczeń kategorii specjalnych;

32) 20 listopada 1973 r. Rezolucję IMO A.278(VIII) – Dodatek do zaleceń dla wymagań techniczno-eksploatacyjnych dotyczących radarowych urządzeń nawigacyjnych;

33) 12 listopada 1975 r. Rezolucję IMO A.342(IX) – Zalecenia do wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla pilotów automatycznych;

34) 14 listopada 1977 r. Rezolucję IMO A.382(X) – Kompasy magnetyczne: normy dotyczące eksploatacji i wykonania;

35) 14 listopada 1977 r. Rezolucje IMO A.385(X) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonów VHF;

36) 15 listopada 1979 r. Rezolucję IMO A.424(XI) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla żyrokompasów;

37) 17 listopada 1983 r. Rezolucję IMO A.524(13) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiornika nasłuchowego VHF;

38) 17 listopada 1983 r. Rezolucję IMO A.530(13) – Użycie transponderów radarowych do celów poszukiwawczych i ratowniczych;

39) 20 listopada 1985 r. Rezolucję IMO A.567(14) – Wymagania dotyczące instalacji gazu obojętnego na chemikaliowcach;

40) 20 listopada 1985 r. Rezolucję IMO A.570(14) – Uznawanie naziemnych stacji okrętowych;

41) 19 października 1989 r. Rezolucję IMO A.658(16) – Zalecenia dotyczące oznakowania środków ratunkowych taśmami odblaskowymi;

42) 19 października 1989 r. Rezolucję IMO A.662(16) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do zwalniania i uruchamiania samopływających radiopław ratunkowych;

43) 19 października 1989 r. Rezolucję IMO A.664(16) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do odbioru rozszerzonych wywołań grupowych;

44) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.687(17) – Wymagania dotyczące badań pożarowych dla określenia zapalności wstępnych (gruntowych) powłok malarskich pokładów;

45) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.694(17) – Ogólne wymagania dla urządzeń radiowych stanowiących część systemu GMDSS i dla elektronicznych pomocy nawigacyjnych;

46) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.696(17) – Wymagania homologacyjne dla radiopław ratunkowych (EPIRB) wykorzystujących łączność satelitarną pracujących w systemie COSPAS-SARSAT;

47) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.699(17) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemu powiadamiania i koordynacji morskich informacji o bezpieczeństwie z wykorzystaniem krótkofalowej wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej;

48) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.700(17) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń wysokopasmowej telegrafii dalekopisowej HF do odbioru ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz informacji pilnych dla statku (MSI);

49) 4 listopada 1993 r. Rezolucję IMO A.752(18) – Wytyczne do oceny, badania i stosowania elementów systemu oświetlenia dolnego na statkach pasażerskich;

50) 4 listopada 1993 r. Rezolucję IMO A.753(18) – Wytyczne do stosowania przewodów z materiałów innych niż stal na statkach;

51) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.800(19) – Znowelizowane wytyczne do zatwierdzania systemów tryskaczowych równoważnych do podanych w prawidle II-2/12 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

52) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.802(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla transponderów radarowych dla jednostek ratunkowych do stosowania w akcjach poszukiwania i ratownictwa;

53) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.803(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń radiowych VHF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania;

54) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.804(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych urządzeń radiowych MF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania;

55) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.806(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych urządzeń radiowych MF/HF do łączności fonicznej, wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej i cyfrowego selektywnego wywołania;

56) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.807(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla naziemnych stacji okrętowych INMARSAT-C do nadawania i łączności dalekopisowej;

57) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.808(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla naziemnych stacji okrętowych dla łączności dwukierunkowej;

58) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.809(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonów VHF do łączności dwukierunkowej z jednostkami ratowniczymi;

59) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.810(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla samopływających radiopław ratunkowych (EPIRB) wykorzystujących łączność satelitarną pracujących na częstotliwości 406 MHz;

60) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.817(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS);

61) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.818(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiorników systemu Loran-C i Czajka;

62) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.820(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne urządzeń radarowych na jednostkach szybkich;

63) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.821(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla żyrokompasów montowanych na jednostkach szybkich;

64) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.822(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla automatycznych pilotów na jednostkach szybkich;

65) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.823(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarowych automatycznych systemów akwizycji i śledzenia ech (ARPA);

66) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.824(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do pomiaru prędkości i przebytej drogi;

67) 27 listopada 1997 r. Rezolucję IMO A.861(20) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych rejestratorów danych z podróży (VDRs);

68) 25 listopada 1999 r. Rezolucję IMO A.889(21) – Urządzenia do podejmowania pilota;

69) 5 grudnia 2003 r. Rezolucję IMO A.951(23) – Znowelizowane wytyczne dotyczące morskich gaśnic przenośnych;

70) 18 lipca 2003 r. Rezolucję IMO MEPC.103(49) – Wytyczne dla procedury weryfikacji NOx na statku z wykorzystaniem metody bezpośredniego pomiaru i kontroli;

71) 18 lipca 2003 r. Rezolucję IMO MEPC.107(49) – Znowelizowane wytyczne oraz wymagania techniczne dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom pochodzącym z zęz statkowych;

72) 18 lipca 2003 r. Rezolucję IMO MEPC.108(49) – Znowelizowane wytyczne i wymagania techniczne dla systemów kontrolno-pomiarowych zrzutu oleju dla zbiornikowców olejowych;

73) 13 października 2006 r. Rezolucję IMO MEPC.159(55) – Zmienione wytyczne w sprawie zastosowania norm oraz prób oczyszczalni ścieków fekalnych;

74) 4 kwietnia 2008 r. Rezolucję IMO MEPC.170(57) – Wytyczne dla okrętowych systemów oczyszczania gazów spalinowych;

75) 10 października 2008 r. Rezolucję IMO MEPC.177(58) – Zmiany do Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenku azotu z okrętowych silników wysokoprężnych (Kodeks techniczny NOx 2008);

76) 3 grudnia 1976 r. Rezolucję IMO MEPC.2(VI) – Zalecenia dotyczące międzynarodowych norm czystości dla usuwanych ścieków oraz wytyczne dotyczące konstrukcji i prób oczyszczalni ścieków fekalnych;

77) 13 czerwca 1980 r. Rezolucję IMO MEPC.5(XIII) – Wymagania dla wykrywaczy powierzchni rozdziału olej/woda;

78) 25 września 1997 r. Rezolucję IMO MEPC.76(40) – Standardowe wymagania techniczne dla spalarek okrętowych;

79) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC. 112(73) – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych satelitarnego systemu określania pozycji (GPS);

80) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC. 113(73) – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych systemu GLONASS;

81) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.114(73) – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych różnicowych urządzeń odbiorczych DGPS i DGLONASS morskich radiopław;

82) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.116(73) – Warunki techniczne układu przekazywania informacji o kursie;

83) 3 czerwca 2003 r. Rezolucję IMO MSC.148(77) – Znowelizowane wymagania dla urządzeń do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa w wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej;

84) 3 czerwca 2003 r. Rezolucję IMO MSC.149(77) – Znowelizowane wymagania techniczne dla przenośnych aparatów UKF przeznaczonych do środków ratunkowych;

85) 17 maja 2004 r. Rezolucję IMO MSC.163(78) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR);

86) 17 maja 2004 r. Rezolucję IMO MSC.164(78) – Wymagania dla reflektorów radarowych instalowanych na statku po dniu 1 lipca 2005 r.;

87) 6 grudnia 2004 r. Rezolucję IMO MSC.191(79) – Standardy do przedstawiania informacji nawigacyjnych na statku – wyświetlacze nawigacyjne;

88) 6 grudnia 2004 r. Rezolucję IMO MSC. 192(79) – Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla wyposażenia radarowego;

89) 12 maja 2006 r. Rezolucję IMO MSC.214(81) – Poprawki do standardów okrętowych rejestratorów danych podróży (VDR) oraz uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR);

90) 8 grudnia 2006 r. Rezolucję IMO MSC.224(VII) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla echosond;

91) 5 grudnia 2006 r. Rezolucję IMO MSC.232(82) – Znowelizowane wymagania dla systemów obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS);

92) 8 października 2007 r. Rezolucję IMO MSC.253(83) – Wymagania dla świateł nawigacyjnych, kontrolek oraz wyposażenia wspomagającego;

93) 20 maja 1994 r. Rezolucję IMO MSC.36(63) – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC, 1994);

94) 11 maja 1995 r. Rezolucję IMO MSC.44(65) – Wymagania dla stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich;

95) 4 czerwca 1996 r. Rezolucję IMO MSC.48(66) – Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA);

96) 5 grudnia 1996 r. Rezolucję IMO MSC.61(67) – Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniowych (Kodeks FTP);

97) 4 grudnia 1996 r. Rezolucję IMO MSC.64(67) – Zalecenia dla nowych i poprawionych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla systemu mostka zintegrowanego;

98) 12 maja 1998 r. Rezolucję IMO MSC.74(69) – Przyjęcie nowych i poprawionych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla systemów automatycznej identyfikacji;

99) 8 grudnia 1998 r. Rezolucję IMO MSC.80(70) – Przyjęcie nowych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla łączności radiowej statków w operacjach SAR;

100) 11 grudnia 1998 r. Rezolucję IMO MSC.81(70) – Próby środków ratunkowych;

101) 22 maja 2000 r. Rezolucję IMO MSC.94(72) – Warunki techniczne dla noktowizorów przeznaczonych na jednostki szybkie (HSC);

102) 22 maja 2000 r. Rezolucję IMO MSC.96(72) – Poprawki do warunków wykonania urządzeń do pomiarów prędkości i przebytej drogi;

103) 5 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.97(73) – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC, 2000);

104) 5 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.98(73) – Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS);

105) 18 czerwca 2001 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.1006 – Wytyczne do procedury prób ogniowych materiałów trudno palnych przeznaczanych do budowy łodzi ratunkowych;

106) 28 maja 2002 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.1036 – Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (FTP Code) i związanych z nim metod badań pożarowych;

107) 2 czerwca 2004 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.1120 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS, Kodeksów FSS i FTP oraz do związanych z nimi procedur prób ogniowych;

108) 4 czerwca 1999 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.922 – Warunki techniczne wykonania i prób pasów ratunkowych z ochroną cieplną.

§ 2.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) przyjął następujące zalecenia:

1) ITU-R M.1173 (10/95) – Charakterystyka techniczna nadajników jednowstęgowych wykorzystywanych dla radiotelefonii w paśmie między 1 606,5 kHz (1 605 Region 2) i 4 000 kHz oraz między 4 000 kHz i 27 500 kHz w morskiej służbie ruchomej;

2) ITU-R M.1177-3 (06/03) – Techniki pomiarów niepożądanych emisji systemów radarowych;

3) ITU-R M.1371-3 (06/07) – Charakterystyka techniczna automatycznego systemu identyfikacji stosującego wielokrotny dostęp z podziałem czasu w paśmie VHF w morskiej służbie ruchomej;

4) ITU-R M.476-5 (10/95) – Urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej wykorzystywane w morskiej służbie ruchomej;

5) ITU-R M.489-2 (10/95) – Charakterystyka techniczna urządzeń radiotelefonicznych VHF pracujących w morskiej służbie ruchomej z odstępem między kanałami 25 kHz;

6) ITU-R M.491-1 (07/86) – Przetwarzanie numeru identyfikacyjnego na identyfikatory dla wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej w morskiej służbie ruchomej;

7) ITU-R M.492-6 (10/95) – Procedury eksploatacyjne przy stosowaniu urządzeń telegrafii dalekopisowej w morskiej służbie ruchomej;

8) ITU-R M.493-12 (03/07) – System cyfrowego selektywnego wywołania stosowany w morskiej służbie ruchomej;

9) ITU-R M.540-2 (06/90) – Eksploatacyjne i techniczne charakterystyki systemu wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej do rozgłaszania ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statków;

10) ITU-R M.541-8 (10/97) – Procedury operacyjne stosowane przy obsłudze urządzeń cyfrowego selektywnego wywołania w morskiej służbie ruchomej;

11) ITU-R M.542.1 (07/82) – Łączność wewnętrzna na statku za pomocą radiotelefonu przenośnego;

12) ITU-R M.625-3 (10/95) – Urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej wykorzystujące identyfikację automatyczną w morskiej służbie ruchomej;

13) ITU-R M.628-3 (11/93) – Charakterystyka techniczna transpondera radarowego wykorzystywanego do poszukiwania i ratowania;

14) ITU-R M.633-2 (05/00) – Charakterystyka satelitarnej transmisji radiopławy ratunkowej (EPIRB) pracującej w paśmie 406 MHz z wykorzystaniem satelitów na orbitach biegunowych;

15) ITU-R M.688 (06/90) – Charakterystyka techniczna systemu wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej do rozgłaszania morskich informacji bezpieczeństwa na pełnym morzu w paśmie wysokich częstotliwości i poprzez system NAVTEX;

16) ITU-R M.689-2 (11/93) – Międzynarodowe morskie systemy radiotelefoniczne VHF z automatycznymi urządzeniami DSC;

17) ITU-R M.690-1 (10/95) – Charakterystyka techniczna radiopławy ratunkowej (EPIRB) wykorzystującej łączność satelitarną o częstotliwości fali nośnej 121,5 MHz i 243 MHz.

§ 3.

Przepisy, o których mowa w § 1 i § 2, znajdują się w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 3.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. Z. Rynasiewicz

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »