| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów” ogłoszonego w dniu 2 września 2014 r.

§ 2.

 Do zadań komisji konkursowej należy:

1) zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;

2) przedłożenie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji listy ofert rekomendowanych do przyznania dotacji w 2014 r., wraz z proponowaną kwotą dotacji.

§ 3.

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Członek oraz przewodniczący komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

4. Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej 5 członków.

5. Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich prac.

§ 4.

 Komisja konkursowa działa w następującym składzie:

1) Pan Włodzimierz Marciński – zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, przewodniczący komisji konkursowej;

2) Pan Piotr Idzikowski – przedstawiciel Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, członek i sekretarz komisji konkursowej;

3) Pan Tomasz Napiórkowski – przedstawiciel Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, członek komisji konkursowej;

4) Pani Justyna Spryszak – przedstawicielka organizacji pozarządowej Fundacja W Drodze, członek komisji konkursowej;

5) Pan Hubert Romaniec – przedstawiciel Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, członek komisji konkursowej;

6) Pan Marek Nikonowicz – przedstawiciel Departamentu Telekomunikacji, członek komisji konkursowej.

§ 5.

 1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.

3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego członek komisji konkursowej.

4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 6.

 Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji konkursowej.

§ 7.

 Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 8

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

- Andrzej Halicki

MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »