| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 43 BUDŻETU PAŃSTWA „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 maja 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 43 BUDŻETU PAŃSTWA „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI

Lp.

Nazwa

Kwota przyznanej
dotacji celowej w zł

1.

Best Complex Beata Staniszewska

759 445,00

2.

Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze

361 286,00

3.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

1 290 260,39

4.

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju

603 859,33

5.

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

270 000,00

6.

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

235 695,21

7.

EMIC LAB A. M. Chodyńska, J. Więckowska s.c.

1 199 060,98

8.

Fundacja „Razem”

268 926,36

9.

Fundacja Edukacji i Twórczości

200 000,00

10.

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu

271 153,36

11.

Fundacja Integracji społecznej Prom

2 165 393,11

12.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”

550 000,00

13.

Gmina Wrocław

1 286 813,00

14.

Gmina Zawiercie / MOPS w Zawierciu

617 420,55

15.

Instalterm Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński

244 526,20

16.

Kancelaria – Projekty Europejskie – Mirosława Adamczak

486 000,00

17.

Karolina Kwiatkowska-organizowanie kursów i szkoleń

602 918,75

18.

Mediator Group S.A.

633 700,00

19.

Mediator Ośrodek Doradztwa Małgorzata Wierzęć

165 000,00

20.

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego

1 143 305,00

21.

Miasto Białogard

207 000,00

22.

Miasto Zabrze / PUP w Zabrzu

10 457,19

23.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

300 000,00

24.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

946 326,84

25.

Polskie Radio – Regionalna rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

366 275,80

26.

Powiat Kłodzki /PCPR w Kłodzku

369 306,26

27.

Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Wast”

615 954,42

28.

RDN Małopolska

199 771,94

29.

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

288 897,67

30.

Stowarzyszenie „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej

224 552,82

31.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy rodzinie „Równe szanse”

238 415,01

32.

Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy „Romamo Dzipen”

89 334,05

33.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

366 697,74

34.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

742 210,02

35.

Szkolny Związek Sportowy

904 194,92

36.

TSP Instytut Sp. z o.o.

200 000,00

37.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

486 502,42

38.

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

563 347,60

39.

Związek Romów Polskich

960 321,36

40.

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA

19 500,00

41.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

32 000,00

42.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

374 500,00

43.

Białowieski Ośrodek Kultury

13 700,00

44.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

239 500,00

45.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

19 000,00

46.

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

9 500,00

47.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS

17 000,00

48.

Dom Kultury Litewskiej

57 000,00

49.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

76 500,00

50.

Fundacja ARMENIAN FOUNDATION

47 000,00

51.

Fundacja Dialog-Pheniben

151 000,00

52.

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

7 500,00

53.

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

69 000,00

54.

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

80 000,00

55.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

99 000,00

56.

Fundacja MUZYKA CERKIEWNA

22 000,00

57.

Fundacja Ner Tamid -Wieczne Światło

14 000,00

58.

Fundacja PRO ARTE 2002

37 500,00

59.

Fundacja SHALOM

99 000,00

60.

Fundacja Stara Droga

19 000,00

61.

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

29 000,00

62.

Fundacja VILLA SOKRATES

137 000,00

63.

Gmina Biały Bór

345 512,00

64.

Gmina Chmielno

94 354,76

65.

Gmina Czarna Dąbrówka

13 445,13

66.

Gmina Karsin

56 260,20

67.

Gmina Lipnica

15 715,24

68.

Gmina Luzino

27 828,50

69.

Gmina Sośnicowice

13 063,11

70.

Gmina Wejherowo

42 298,47

71.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

30 500,00

72.

Gminne Centrum Kultury w Gródku

71 000,00

73.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

13 000,00

74.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

24 800,00

75.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

23 500,00

76.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

19 500,00

77.

Instytut Kaszubski

28 500,00

78.

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

44 000,00

79.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

157 500,00

80.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

38 000,00

81.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

6 500,00

82.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

73 000,00

83.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie

25 500,00

84.

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

6 500,00

85.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

95 500,00

86.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

7 500,00

87.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

38 500,00

88.

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

54 000,00

89.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

41 400,00

90.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

39 600,00

91.

Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny

12 500,00

92.

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

7 500,00

93.

Parafia Ewangelicko -Reformowana w Zelowie

42 000,00

94.

Rada Programowa Tygodnika NIWA

505 000,00

95.

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS

171 500,00

96.

Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza

11 500,00

97.

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”

19 000,00

98.

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

43 000,00

99.

Stowarzyszenie DISCANTUS

20 000,00

100.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

153 000,00

101.

Stowarzyszenie Edukacji Filmowej

10 500,00

102.

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce CZEREMOSZ

14 000,00

103.

Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kcher w Tarnowie

25 000,00

104.

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „TERRA INCOGNITA”

10 500,00

105.

Stowarzyszenie Lemko Tower

105 000,00

106.

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce

7 500,00

107.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

408 200,00

108.

Stowarzyszenie Łemków

273 000,00

109.

Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie

19 000,00

110.

Stowarzyszenie MIDRASZ

158 500,00

111.

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim

20 500,00

112.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

102 000,00

113.

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

56 500,00

114.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA

59 000,00

115.

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

3 700,00

116.

Stowarzyszenie PRO LIBERIS SILESIAE

100 000,00

117.

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA”

9 000,00

118.

Stowarzyszenie Romów „Bahtałe-Roma”

14 000,00

119.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

45 000,00

120.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

290 000,00

121.

Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM

150 000,00

122.

Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach

258 500,00

123.

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim

124 000,00

124.

Stowarzyszenie WSPÓLNOTA ROSYJSKA

14 000,00

125.

Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA

356 000,00

126.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

2 100,00

127.

Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej

77 500,00

128.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

45 500,00

129.

Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży

38 000,00

130.

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz

39 500,00

131.

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KALE JAKHA

106 500,00

132.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

34 500,00

133.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

148 500,00

134.

Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

31 000,00

135.

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

59 000,00

136.

Towarzystwo Ormian Polskich TOP

11 000,00

137.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

463 000,00

138.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

4 000,00

139.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

293 500,00

140.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

235 500,00

141.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

375 000,00

142.

Towarzystwo Ukraińskie

67 000,00

143.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

60 000,00

144.

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

209 500,00

145.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

678 500,00

146.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

16 000,00

147.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Cewicach

17 000,00

148.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni

10 500,00

149.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kościerzynie

7 500,00

150.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

14 000,00

151.

Związek Karaimów Polskich

62 000,00

152.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej

35 000,00

153.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

676 000,00

154.

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

24 500,00

155.

Związek Romów Polskich

459 500,00

156.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

66 000,00

157.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

58 500,00

158.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku

15 000,00

159.

Związek Ukraińców Podlasia

346 500,00

160.

Związek Ukraińców w Polsce

2 226 000,00

161.

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT

19 500,00

162.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

90 000,00

163.

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce”

130 000,00

 

RAZEM

35 421 306,71

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »