| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko”

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do oceny zgłoszeń złożonych w ramach otwartego naboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko” i przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, kierując się zgodnością działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanym wkładem potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczeniem potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, określonymi w ogłoszeniu o otwartym naborze.

3. Komisja przedstawi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Sebastian Christow – Przewodniczący Komisji;

2) Milena Dorobek – członek Komisji;

3) Marek Gajewski – członek Komisji;

4) Jan Jakubczyk – członek Komisji;

5) Tomasz Krzymowski – Sekretarz Komisji;

6) Rafał Oszczapowicz – członek Komisji.

§ 3.

1. Komisja dokonuje ocen formalnych zgłoszeń co do ich zgodności z ogłoszeniem o otwartym naborze na posiedzeniu.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszeń, przewodniczący Komisji wzywa kandydata na partnera do ich usunięcia, określając termin i pouczając, iż nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Komisji udostępnia ocenione pod względem formalnym zgłoszenia poszczególnym członkom Komisji.

4. Członek Komisji dokonuje indywidualnej oceny merytorycznej zgłoszenia na Indywidualnej Karcie Oceny Zgłoszenia, zwanej dalej „IKOZ”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Członkowie Komisji prezentują indywidualną ocenę merytoryczną poszczególnych zgłoszeń na posiedzeniu Komisji.

5. Sekretarz Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji IKOZ sporządza dla każdego zgłoszenia zbiorczą ocenę merytoryczną na Karcie Oceny Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Zbiorcza ocena merytoryczna zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną wartości punktowej określonej w poszczególnych parametrach oceny w IKOZ.

6. Na podstawie dokonanych zbiorczych ocen merytorycznych poszczególnych zgłoszeń Komisja przygotowuje rekomendację wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione.

7. Sekretarz Komisji sporządza protokół z przebiegu prac Komisji. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji.

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 lipca 2015 r.

(Dokument dostępny na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 lipca 2015 r.

(Dokument dostępny na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »