| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 stycznia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 54 Ministra Środowiska z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) współpraca z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji zadań Ministra, jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”;

2) w § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie spraw z zakresu normalizacji i certyfikacji na oznakowanie ekologiczne;”;

3) w § 14a dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) prowadzenie spraw z zakresu statystyki resortowej;

11) koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej.”;

4) w § 22 uchyla się pkt 11.

§ 2.
 W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Gospodarki Odpadami, Departamentu Planowania Strategicznego, Departamentu Instrumentów Środowiskowych i Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe, wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych kierowanych przez siebie.
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 1 Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem nr 11 Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem nr 12 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem nr 30 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »