| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 85 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego zmienionym zarządzeniem Nr 72 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚiGIOŚ z 2009 r. Nr 5, poz. 84 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 69), w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mgr inż. Wojciech Mazur

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »