| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 80 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 76 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2012 r. poz. 8) w załączniku nr 2 w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną", w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych", lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1

Koszenie mechaniczne lub ręczne łąk i zarośli wraz z wywiezieniem biomasy, włókowanie powierzchni gleby, wypas owiec i bydła

265,88 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 53m,n, 56a, 78i,j,l,n 105g,i, 108d,f, 110d, 114a, 115a,g 116a,c, 118c,d, 122a, 153b,c,d,f, 161a,b,d,c,f,g,h, 165a,b,c, 183c,d,f,g,h, 185c, 186b, 187b, 191b,i,h, 283/1, 286/2, 286/4, 205/1.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 69b,d, 77f, 133c, 141n,i,r, 142d, 161a,b, 169 b,c,d, 294c, 296g,k,m"

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »