| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 80 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 76 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2012 r. poz. 8) w załączniku nr 2 w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną", w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych", lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1

Koszenie mechaniczne lub ręczne łąk i zarośli wraz z wywiezieniem biomasy, włókowanie powierzchni gleby, wypas owiec i bydła

265,88 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 53m,n, 56a, 78i,j,l,n 105g,i, 108d,f, 110d, 114a, 115a,g 116a,c, 118c,d, 122a, 153b,c,d,f, 161a,b,d,c,f,g,h, 165a,b,c, 183c,d,f,g,h, 185c, 186b, 187b, 191b,i,h, 283/1, 286/2, 286/4, 205/1.

2. Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 69b,d, 77f, 133c, 141n,i,r, 142d, 161a,b, 169 b,c,d, 294c, 296g,k,m"

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »