| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 68
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 79 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ Nr 5 poz. 78) w § 1:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prof. dr hab. Andrzej Górniak

Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku;”;

2) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) mgr inż. Jarosław Malinowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »