| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 78 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

Załącznik 1. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska nr 12
z dnia 1 lutego 2013 r.

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

60

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Wał Królewskiej Wyspy – długość około 3,5 km

10 osób, ale nie więcej niż 20 osób/dobę

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pola biwakowe na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny

30

2

Pola biwakowe na terenie Obwodu Ochronnego Słońsk

15

3

Stara Warta (Kanał Maszówek) – około 8 km

20

4

Ujście rzeki Postomii (do wysokości Wyspy Sommera)

10

 

IV. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Prawy brzeg i koryto Warty – od 17 km (Prądy) w dół rzeki do granic Parku (około 9,5 km linii brzegowej)

80

2

Prawy brzeg i koryto Warty – od 17 km (Prądy) w górę rzeki do granic Parku (około 5,5 km linii brzegowej)

50

3

Prawy brzeg Starej Warty (Kanału Maszówek) (około 8 km linii brzegowej)

20

4

Lewy brzeg Starej Warty (Kanału Maszówek) (około 11 km linii brzegowej)

20

5

Kanały i zbiorniki pomiędzy prawym brzegiem Warty a wałem przeciwpowodziowym

30

6

Lewy brzeg Postomii od ujścia Kanału Czerwonego do ujścia Postomii do Warty (około 1,2 km)

50

7

Lewy brzeg Postomi od ujścia Żółtego Kanału do ujścia Kanału Czerwonego (około 12,5 km)

300

8

Żółty Kanał, Jezioro Kiszki, Jezioro Głuche

20

9

Lewy brzeg Warty – od 12,5 km rzeki (tzw. „I Wyrwa”) do 14 km rzeki

20

10

Lewy brzeg Warty od 14 km w górę rzeki do granic Parku (około 8,5 km linii brzegowej)

40

11

Kanał Czerwony – lewy brzeg (około 6 km linii brzegowej)

50

12

Kanał Czerwony – prawy brzeg (około 6 km linii brzegowej)

20

1) Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty”, sporządzoną przez Park w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »