| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. Nr 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół ds. wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Zespołu – Paweł Potyra, zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Karolina Kulicka, dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku;

3) Członek Zespołu – Paweł Wójcik, radca prawny w Departamencie Prawnym;

4) Członek Zespołu – Monika Budzińska-Krycka, główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego;

5) Członek Zespołu do spraw logistyki – Agnieszka Kozłowska-Korbicz, główny specjalista w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.

§ 3.
1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie projektu zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie procedury wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji oraz zawierania umów partnerskich;

2) przygotowanie projektu wzoru umowy z potencjalnym partnerem;

3) prowadzenie działań mających na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów;

4) analiza ofert zgłoszonych przez potencjalnych partnerów;

5) prowadzenie konsultacji lub negocjacji w trybie indywidualnym z przedstawicielami potencjalnych partnerów;

6) weryfikacja potencjalnych partnerów pod kątem spełniania przez nich wymagań określonych w zarządzeniu, o którym mowa w pkt 1;

7) przedstawianie rekomendacji Ministrowi Środowiska w sprawie zawarcia najkorzystniejszych umów partnerskich.

2. Zespół działa zgodnie z wytycznymi Sekretariatu UNFCCC dotyczącymi umów partnerskich z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na potrzeby organizacji 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji.

3. Wykonywanie przez Zespół zadań, o których mowa w ust. 1, monitorowane jest pod kątem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz zasad służby cywilnej przez doradcę etycznego w Ministerstwie Środowiska – Katarzynę Szynkarewicz, naczelnika Wydziału Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Kadr i Szkoleń.

4. Z Zespołem współpracuje komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska właściwa w sprawach zamówień publicznych.

§ 4.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
§ 5.
Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa.
§ 6.
Członkowie Zespołu oraz doradca etyczny, o którym mowa w § 3 ust. 3, wykonują obowiązki określone zarządzeniem w ramach stosunku pracy w Ministerstwie Środowiska.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »