| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 81 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2009 r. Nr 5, poz. 80 i Dz. Urz. Min. Środ. z 2011 r. Nr 2, poz. 28) w § 1:

1) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dr Sylwia Jurzyk-Nordlow

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska-Regionalny Konserwator Przyrody”;

2) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) dr Sabina Pierużek-Nowak

Stowarzyszenie dla Natury WILK”;

3) uchyla się pkt 16;

4) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) dr Marcin Stępień

Uniwersytet Warszawski”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 2.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »