| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 81 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2009 r. Nr 5, poz. 80 i Dz. Urz. Min. Środ. z 2011 r. Nr 2, poz. 28) w § 1:

1) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) dr Sylwia Jurzyk-Nordlow

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska-Regionalny Konserwator Przyrody”;

2) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) dr Sabina Pierużek-Nowak

Stowarzyszenie dla Natury WILK”;

3) uchyla się pkt 16;

4) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) dr Marcin Stępień

Uniwersytet Warszawski”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »