| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się następujących członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody:

1) mgr Dariusz Anderwald – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie;

2) prof. dr hab. Andrzej Bereszyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

3) Marek Broda – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;

4) dr Marcin Brzeziński – Uniwersytet Warszawski;

5) dr inż. Lech Buchholz – Świętokrzyski Park Narodowy;

6) prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

7) dr hab. Mariusz Czepczyński – Uniwersytet Gdański;

8) dr Przemysław Chylarecki – Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk;

9) prof. dr hab. Wiesław Dembek – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;

10) prof. dr hab. Marek Degórski – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk;

11) dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

12) prof. dr hab. Marek Dudkowski – Uniwersytet Szczeciński;

13) mgr inż. Jacek Engel – Biuro Ekspertyz Środowiskowych;

14) dr Michał Falkowski – Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne;

15) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

16) prof. dr hab. Jacek Herbich – Uniwersytet Gdański;

17) prof. dr hab. Tomasz Heese – Politechnika Koszalińska;

18) mgr Joanna Jarosik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;

19) dr Andrzej Kepel – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”;

20) prof. dr hab. Rafał Kowalczyk – Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk;

21) dr Anna Kujawa – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk;

22) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki;

23) dr Przemysław Nawrocki – WWF Polska;

24) mgr inż. Maria Mellin – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;

25) prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski – Politechnika Krakowska;

26) dr Sabina Pierużek-Nowak – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”;

27) dr inż. Andrzej Raj – Karkonoski Park Narodowy;

28) mgr Anna Ronikier-Dolańska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

29) prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – Instytut Badawczy Leśnictwa;

30) dr Radosław Ratajszczak – Ogród Zoologiczny we Wrocławiu;

31) dr inż. Paweł Skawiński – Tatrzański Park Narodowy;

32) prof. dr hab. Stefan Skiba – Uniwersytet Jagielloński;

33) dr hab. Krzysztof Skóra – Uniwersytet Gdański;

34) dr Wojciech Solarz – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk;

35) prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk;

36) mgr Ryszard Topola – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi;

37) dr Hanna Werblan-Jakubiec – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;

38) dr hab. Justyna Wiland-Szymańska – Ogród Botaniczny w Poznaniu;

39) prof. dr hab. Jacek Wolnicki – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;

40) mgr inż. Janusz Zaleski – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »