| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21);”,

b) w pkt 9 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 8a.”;

2) w § 5:

a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 3;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych w Ministerstwie,

b) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).”;

3) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Biura Dyrektora Generalnego z zastrzeżeniem § 2 pkt 9 lit. d oraz § 5 pkt 1 lit. c;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.”,

c) skreśla się ust. 3.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 2.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko i gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »