| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 29
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w działach administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko” pn. ”Środowisko 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) oraz § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. W celu sprawdzenia przygotowania Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych do funkcjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, na podstawie Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020 oraz zgodnie z planami szkolenia obronnego działów administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko” na rok 2015, organizuje się w tych działach administracji wspólne ćwiczenia działowe, zwane dalej „ćwiczeniem”.

2. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w terminie od 15 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

3. W ćwiczeniu wezmą udział osoby wyznaczone zgodnie z § 5 i § 6.

§ 2.

Na kierownika ćwiczenia wyznacza się Podsekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju, pana Sławomira Marka Brodzińskiego.

§ 3.

1. Do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się zespół autorski, zwany dalej „zespołem”.

2. Na kierownika zespołu wyznacza się Zastępcę Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska, panią Ninę Dobrzyńską.

3. Do składu zespołu powołuje się:

1) kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – pana Sławomira Golę;

2) pracownika zespołu ds. obronnych – pana Romana Piotra Bohdanowicza;

3) pracownika zespołu ds. obronnych – panią Mariolę Świstowską-Goniacz;

4) pracownika zespołu ds. obronnych – pana Mariusza Szydło.

4. Zobowiązuje się:

1) Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego,

2) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

3) Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”

– do wyznaczenia w kierowanych jednostkach organizacyjnych po jednym pracowniku do współpracy z zespołem w zakresie opracowania koncepcji i planu przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 4.

Do zadań zespołu w szczególności należy:

1) opracowanie koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia;

2) opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia;

3) przygotowanie zespołu stałego dyżuru do udziału w ćwiczeniu.

§ 5.

Zobowiązuje się dyrektorów:

1) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

2) Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

3) Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska

– do wyznaczenia w kierowanych komórkach organizacyjnych pracowników realizujących zadania obronne oraz zapewnienia udziału tych pracowników w ćwiczeniu.

§ 6.

Zobowiązuje się:

1) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

2) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

3) Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

4) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

5) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

6) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

7) Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

8) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,

9) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,

10) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,

11) Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego,

12) Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego,

13) Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

– do wyznaczenia w kierowanych jednostkach organizacyjnych pracowników realizujących zadania obronne oraz zapewnienia udziału tych pracowników w ćwiczeniu.

§ 7.

1. W ramach przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia nie będą przetwarzane informacje niejawne.

2. Opracowane do ćwiczenia dokumenty będą opatrywane kryptonimem ćwiczenia „Środowisko 2015”.

§ 8.

Zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne ćwiczenia zapewni Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska.

§ 9.

W terminie 14 dni od zakończenia ćwiczenia zespół przedstawi Ministrowi Środowiska sprawozdanie z przebiegu i wnioski z ćwiczenia.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »