| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Rady Geologicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Geologiczną, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zadań Rady należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska opinii w sprawach z zakresu geologii, w tym propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków dla ochrony oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych uznanych za kopaliny, a w szczególności:

1) proponowanie i opiniowanie głównych kierunków oraz metod badań geologicznych w Polsce;

2) opiniowanie Planu prac Państwowej Służby Geologicznej, o którym mowa w art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 oraz 1272);

3) proponowanie działań zmierzających do wypracowania polityki surowcowej Polski;

4) proponowanie i opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie geologii.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzi 30 członków, w tym Przewodniczący Rady oraz 3 Zastępców Przewodniczącego Rady.

2. Stałymi członkami Rady są:

1) przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

2) przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

3) przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Minister Środowiska powołuje członków Rady oraz wskazuje spośród członków Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępców.

4. Przewodniczący Rady może, za zgodą Głównego Geologa Kraju, zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby.

§ 4.

1. Minister Środowiska kieruje do rozpatrzenia przez Radę sprawy należące do jej zadań.

2. Przewodniczący Rady składa Ministrowi Środowiska roczne sprawozdanie z działalności Rady w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

§ 5.

Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego na pierwszym posiedzeniu.

§ 6.

Obsługę prac Rady zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »