| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe w części 40 – Turystyka oraz kwoty tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 273) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe, w części 40 – Turystyka, w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, i poz. 1548.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe w części 40 - Turystyka, w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz kwoty tych dotacji.]

Załącznik do Obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe w części 40 – Turystyka, w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz kwoty tych dotacji.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji w zł

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

64 460,83*

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

186 804,72

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

100 011,00

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

238 062,57

Śląska Organizacja Turystyczna

36 107,41

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie"

19 792,55

Polska Federacja Campingu i Caravaningu

62 528,11

Małopolska Organizacja Turystyczna

37 249,18*

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych

52 000,00

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"

18 599,99

Polska Izba Turystyki

158 802,30

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK

10 000,00

Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących LAJKONIK

29 472,50

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

47 569,50

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

97 644,48

Forum Turystyki Regionów

160 000,00

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

25 151,89

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

67 893,40

Fundacja NADwyraz

77 000,00

Społeczny Instytut Ekologiczny

41 007,97*

Fundacja Marka Kamińskiego

23 905,74

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

30 279,37

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

45 324,82

Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa

27 409,39

Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie

65 129,81

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

61 100,00*

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

94 639,31

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

35 000,00

Fundacja Wiatrak

11 233,06

* kwoty dotyczą ostatecznego rozliczenia umów i nie pokrywają się z danymi w Sprawozdaniu finansowym za 2012 r.

SUMA: 1 924 179,90

Uzasadnienie

Obowiązek wydania obwieszczenia wynika z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Dysponentem środków budżetu państwa w części 40 – Turystyka jest Minister Sportu i Turystyki.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Sportu i Turystyki zleca realizację zadań publicznych z zakresu turystyki organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie turystyki, dofinansowując je w ramach dotacji celowej budżetu państwa. Dofinansowanie może być udzielone w obszarach zgodnych z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 roku" oraz priorytetami na dany rok. Na rok 2012 przyjęto następujące priorytety:

1. Kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych;

2. Rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki oraz szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych i społecznych;

3. Kształtowanie przestrzeni turystycznej.

Warunkiem ubiegania się o dotację było złożenie odpowiedniego wniosku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012.

Dotacje wypłacane i rozliczane są na podstawie umów zawieranych między organizacjami spoza sektora finansów publicznych a Ministrem Sportu i Turystyki, reprezentowanego przez właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki działającego na podstawie upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »