| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie polityki rachunkowości dla Dysponenta głównego w zakresie części 25 – kultura fizyczna, części 40 – turystyka oraz państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.2)), oraz rozporządzania Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki wprowadza się:

1) Politykę rachunkowości dla Dysponenta głównego w zakresie części 25 – kultura fizyczna, części

40 – turystyka oraz państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wykaz kont syntetycznych dla Dysponenta głównego w zakresie części 25 – kultura fizyczna, części

40 – turystyka oraz państwowych funduszy celowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wraz z przyjętymi zasadami klasyfikacji zdarzeń oraz zasad tworzenia kont analitycznych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1797, oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

Załącznik 1. [Polityka Rachunkowości]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Polityka Rachunkowości

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Wykaz kont syntetycznych]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Wykaz kont syntetycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »