| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) załatwianie skarg i wniosków oraz petycji, udzielanie odpowiedzi na kierowaną do Ministerstwa korespondencję, a także załatwianie wniosków w zakresie dostępu do informacji publicznej;”;

2) w § 26 uchyla się ust. 3;

3) w § 33 w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz petycji, a także nadzór nad terminowością ich załatwiania;”,

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem na potrzeby Ministerstwa upominków promocyjnych Członków Kierownictwa Ministerstwa;”;

4) w § 34 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem na potrzeby Ministerstwa standardowych materiałów promocyjnych;”;

5) w § 35 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W strukturze Biura swoje zadania wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), nadzorujący i kontrolujący przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Ministerstwie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »