| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) załatwianie skarg i wniosków oraz petycji, udzielanie odpowiedzi na kierowaną do Ministerstwa korespondencję, a także załatwianie wniosków w zakresie dostępu do informacji publicznej;”;

2) w § 26 uchyla się ust. 3;

3) w § 33 w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz petycji, a także nadzór nad terminowością ich załatwiania;”,

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem na potrzeby Ministerstwa upominków promocyjnych Członków Kierownictwa Ministerstwa;”;

4) w § 34 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem na potrzeby Ministerstwa standardowych materiałów promocyjnych;”;

5) w § 35 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W strukturze Biura swoje zadania wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), nadzorujący i kontrolujący przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Ministerstwie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 2.

 

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »