| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w zw. z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1390) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia wejścia w życie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

1) komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powołane do obsługi zadań Ministra Infrastruktury i Rozwoju z zakresu działu administracji rządowej – rozwój regionalny działają na podstawie dotychczasowego Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „Regulaminem organizacyjnym MRR”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. MRR poz. 1, z późn. zm.1)),

2) komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powołane do obsługi zadań Ministra Infrastruktury i Rozwoju z zakresu działów administracji rządowej:

a) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

b) gospodarka morska,

c) transport

– działają na podstawie dotychczasowego Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Regulaminem organizacyjnym MTBiGM”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 37 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 71)

– z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.
1. Do dnia wejścia w życie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, realizujące zadania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, których obszary tematyczne pokrywają się w całości lub w części, działają w ramach dotychczasowych zakresów kompetencji, z zastrzeżeniem, że obowiązki oraz uprawnienia przysługujące dyrektorowi komórki organizacyjnej w rozumieniu § 12 Regulaminu organizacyjnego MRR oraz w rozumieniu § 7 Regulaminu organizacyjnego MTBiGM wykonuje osoba lub osoby wyznaczone imiennie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach kompetencji przysługujących mu na mocy art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)).

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyznaczy, w drodze decyzji, obszary tematyczne oraz osoby, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju : E. Bieńkowska

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MRR z 2013 r. poz. 6, poz. 14 i poz. 15.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »