| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przy ministrze właściwym do spraw transportu, zwanym dalej „Ministrem”, powołuje się Zespół Sterujący do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o., zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podejmujący decyzje i zajmujący stanowisko w sprawach kolejnictwa;

2) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel wskazany przez Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przedstawiciel wskazany przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA,

c) przedstawiciel wskazany przez Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

§ 3.

Wyłączenie członka z prac Zespołu może nastąpić:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek Przewodniczącego;

3) na wniosek instytucji lub organu powołującego.

2. Członkostwo w Zespole wygasa z chwilą utraty przez członka Zespołu funkcji, z którą jest ono związane. Uprawniony podmiot wskazuje wówczas innego przedstawiciela.

3. O powołaniu lub odwołaniu członków Zespołu instytucja lub organ, który tego dokonał, niezwłocznie informuje Przewodniczącego.

§ 4.

Do zadań zespołu należy:

1) podejmowanie kluczowych decyzji związanych z przygotowaniem i realizacją procesu przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz reorganizacji rynku regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych;

2) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu Zespołu oraz w innych sprawach dotyczących działalności Zespołu.

§ 5.

1. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. Każdy członek Zespołu dysponuje jednym głosem.

3. W przypadku tej samej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej raz na kwartał, przy czym na wniosek Przewodniczącego możliwe jest podejmowanie decyzji w trybie obiegowym.

5. Tryb pracy Zespołu w zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu określi „Regulamin Pracy Zespołu Sterującego” przyjęty przez jego członków.

§ 6.

Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7.

Obsługę organizacyjną i techniczną prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 8.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej, transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »