| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie wejścia w życie Specjalnego wielostronnego porozumienia RID 4/2014, zawartego na podstawie przepisów Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem Wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie rozdziału 1.5.1 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem Wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 840) w dniu 24 lipca 2014 r. zostało podpisane i weszło w życie Specjalne wielostronne porozumienie RID 4/2014, dotyczące przewozu UN 1361 WĘGIEL lub UN 3088 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ ORGANICZNY STAŁY, I.N.O..

Tekst Specjalnego wielostronnego porozumienia RID 4/2014 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Specjalne wielostronne porozumienie RID 4/2014 w podanych niżej datach:

Republika Federalna Niemiec 06.06.2014

Królestwo Niderlandów 18.06.2014

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [Specjalne wielostronne porozumienie RID 4/2014]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 28 lipca 2014 r. (poz. 59)

Specjalne wielostronne porozumienie RID 4/2014

zawarte na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 RID

dotyczące przewozu UN 1361 WĘGIEL lub UN 3088 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ

ORGANICZNY STAŁY, I.N.O.

(1) Węgiel kamienny, koks i antracyt, spełniające kryteria klasyfikacyjne dla klasy 4.2, grupa pakowania III mogą być również przewożone w odkrytych wagonach lub kontenerach w odstępstwie od przepisów specjalnych dla przewozu luzem, pod warunkiem że:

(a) węgiel jest ładowany bezpośrednio z miejsca wydobycia do wagonów lub kontenerów (bez mierzenia temperatury), lub

(b) temperatura ładunku nie przekracza 60°C podczas lub natychmiast po załadunku do wagonu lub kontenera. Stosując właściwe metody pomiaru, napełniający powinien upewnić się, że maksymalna dopuszczalna temperatura ładunku podczas lub natychmiast po załadunku wagonów lub kontenerów nie została przekroczona i powyższe udokumentować.

Nadawca powinien zapewnić, aby w dokumencie towarzyszącym przesyłce (takim jak: konosament, dokument ładunkowy lub list przewozowy CMR/CIM) znajdowało następujące stwierdzenie:

„PRZEWÓZ UZGODNIONY NA PODSTAWIE ROZDZIAŁU 1.5.1 RID (RID 4/2014)”

Pozostałe przepisy RID nie mają zastosowania.

(2) Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 roku dla przewozów wykonywanych na terytorium państw-stron RID, które przystąpiły do niniejszego porozumienia. W przypadku wypowiedzenia niniejszego porozumienia przez któregokolwiek z jego sygnatariuszy przed wskazaną wyżej datą pozostaje ono ważne do wymienionej wyżej daty wyłącznie dla przewozów wykonywanych na terytorium tych państw-stron RID, które przystąpiły do niniejszego porozumienia i jego nie wypowiedziały.

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Władza właściwa Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przepisów RID

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Elżbieta Bieńkowska

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »