| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do użytku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Dokumentację spraw niezakończonych wytworzoną i gromadzoną w Ministerstwie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do zakończenia sprawy.
§ 3.
Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa zapewnią wprowadzenie i stosowanie Instrukcji kancelaryjnej w podległych komórkach.
§ 4.
Tracą moc:

1) § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 33 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;

2) Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej (Dz. Urz. Min. Inf. Nr 8, poz. 47).

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załącznik do
zarządzenia nr 3
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 9)

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »