| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Grupę Sterującą do spraw Polski Wschodniej, zwaną dalej „Grupą”.
§ 2.
Do zadań Grupy należy:

1) wsparcie prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w zakresie koordynacji pomiędzy Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 a krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi realizowanymi w Polsce Wschodniej w latach 2014–2020;

2) zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na obszarze Polski Wschodniej w latach 2014–2020 w zakresie planowania, wdrażania i monitorowania efektów interwencji, w tym wypracowywanie rekomendacji w odniesieniu do najważniejszych propozycji kryteriów wyboru projektów, zasad finansowania w podobnych typach interwencji w ramach tych programów oraz koordynacji zagadnień dotyczących monitoringu i ewaluacji efektów ich realizacji.

§ 3.
1. Rekomendacje i opinie wypracowane przez Grupę są wykorzystywane odpowiednio w zakresie właściwym dla poszczególnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 w ramach prac komitetów monitorujących, które rozpatrują rekomendacje Grupy mające wpływ na dany program.

2. Rezultaty prac Grupy są prezentowane podczas posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa.

§ 4.
1. W skład Grupy wchodzą:

1) Przewodniczący Grupy – dyrektor departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) Zastępca Przewodniczącego Grupy – zastępca dyrektora departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3) Członkowie – po jednym przedstawicielu:

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

– departamentu pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

– Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście lub poprzez wyznaczonych, stałych zastępców.

3. Przewodniczący Grupy może zapraszać do udziału w pracach Grupy – z głosem doradczym – przedstawicieli instytucji innych niż wymienione w ust. 1, a także ekspertów.

§ 5.
1. Posiedzenia Grupy są prowadzone przez Przewodniczącego Grupy, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Grupy.

2. Posiedzenia Grupy zwołuje Przewodniczący Grupy z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Członka.

§ 6.
Szczegółowe zadania i tryb pracy Grupy określa regulamin przyjęty przez Grupę na pierwszym posiedzeniu.
§ 7.
Obsługę Grupy zapewnia Sekretariat działający w ramach departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020 w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 8.
Grupę powołuje się na czas realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »