| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21

MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 22 września 1982 r.

w sprawie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz.U. Nr 13,poz. 86 z 1979 r. oraz Dz.U. Nr 32, poz. 186 z 1981 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się szczegółowy wykaz stanowisk pracy (zawodów) w jednostkach resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których prace zalicza się do pierwszej kategorii zatrudnienia, zwany dalej „wykazem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
Przy określaniu stanowisk pracy, o których mowa w § 1, należy brać pod uwagę stanowiska pracy, na których prace zaliczone do pierwszej kategorii zatrudnienia wykonywane są stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 3.
1. W razie wyeliminowania szkodliwości dla zdrowia lub istotnej poprawy warunków pracy na stanowiskach wymienionych w wykazie – zakład pracy zawiadamia o tym jednostkę nadrzędną w celu cofnięcia uprawnień do pierwszej kategorii zatrudnienia.

2. Pracownikom, którzy przed cofnięciem uprawnień przepracowali co najmniej 10 lat na stanowiskach wymienionych w wykazie – zalicza się do pierwszej kategorii ten okres zatrudnienia, a także okresy pracy na tych stanowiskach, pomimo wyeliminowania szkodliwości dla zdrowia lub istotnej poprawy warunków pracy.

§ 4.
1. W zawieranej z pracownikiem umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy zaliczonej do pierwszej kategorii zatrudnienia na stanowisku wymienionym w wykazie.

2. Zakłady pracy obowiązane są prowadzić ewidencję prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia oraz odnotowywać okresy tej pracy w aktach osobowych pracownika.

3. W stosunku do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 1980 r. zakłady pracy dokonują w aktach osobowych pracownika odpowiednich adnotacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5.
1. Okresy pracy zaliczonej do pierwszej kategorii zatrudnienia zakłady pracy stwierdzają w zaświadczeniach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, zakłady pracy wystawiają na podstawie akt osobowych pracownika.

3. Wystawienie zaświadczenia na podstawie innych dokumentów może nastąpić tylko wówczas, jeżeli akta osobowe pracownika zaginęły wskutek klęsk żywiołowych lub niemożliwe jest ich uzyskanie z powodu likwidacji zakładu pracy.

§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 października 1980 r. w sprawie ustalenia stanowisk, na których prace zalicza się do pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz.Urz. MAGTiOŚ z 1980 r. Nr 5, poz. 12 i z 1981 r. Nr 3, poz. 6).
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą, od dnia 1 stycznia 1982 r.

 

MINISTER

Tadeusz Hupałowski

Załącznik 1. [Szczegółowy wykaz stanowisk pracy (zawodów) w jednostkach resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których prace zalicza się do pierwszej kategorii zatrudnienia]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 22.09.1982 r.

Szczegółowy wykaz stanowisk pracy (zawodów) w jednostkach resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których prace zalicza się do pierwszej kategorii zatrudnienia

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Świadectwo wykonywania pracy zaliczonej do pierwszej kategorii zatrudnienia]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 22.09.1982 r.

Świadectwo wykonywania pracy zaliczonej do pierwszej kategorii zatrudnienia

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »