| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw wdrożenia programu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do spraw wdrożenia programu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwanej dalej „ustawą”;

2) inicjowanie zmian oraz nadzorowanie i monitorowanie etapów ich realizacji;

3) rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych dotyczących działań w obszarze realizacji ustawy;

4) ocenianie propozycji i uwag zgłaszanych w procesie prowadzonych konsultacji;

5) upowszechnianie i promowanie działań dotyczących świadczenia wychowawczego.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister;

2) zastępca przewodniczącego – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie, koordynujący przygotowywanie standardów oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny;

3) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Biura Promocji i Mediów;

4) szef Gabinetu Politycznego;

5) Przedstawiciel Departamentu Polityki Rodzinnej;

6) Przedstawiciel Departamentu Informatyki;

7) Przedstawiciel Departamentu Prawnego;

8) Przedstawiciel Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

9) Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

10) Przedstawiciel Biura Promocji Mediów;

11) Przedstawiciel Sekretariatu Ministra;

12) Rzecznik prasowy.

§ 4.

1. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział także osoby inne niż wymienione w § 3, w tym przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych resortów.

2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów zewnętrznych, korzystać z doradców spośród osób, których wiedza merytoryczna i doświadczenie dają gwarancję rzetelnego pełnienia funkcji oraz zlecać przygotowanie odpowiednich ekspertyz, raportów oraz innych opracowań.

3. Na prośbę każdego z członków Zespołu, kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz instytucji podległych i nadzorowanych zobowiązani są do traktowania sprawy jako priorytetowej i udzielenia wszelkiej pomocy oraz udostępniania informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu.

4. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje osobiście, ich udział w posiedzeniach Zespołu oraz podejmowanych pracach jest obowiązkowy.

5. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu jego członkom oraz osobom zaproszonym nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu;

3) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Zespołu;

2. Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.

3. Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza Zespołu.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza Zespołu należy:

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

2) dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu;

3) przechowywanie dokumentacji;

4) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Promocji i Mediów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »