| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw wdrożenia programu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do spraw wdrożenia programu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwanej dalej „ustawą”;

2) inicjowanie zmian oraz nadzorowanie i monitorowanie etapów ich realizacji;

3) rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych dotyczących działań w obszarze realizacji ustawy;

4) ocenianie propozycji i uwag zgłaszanych w procesie prowadzonych konsultacji;

5) upowszechnianie i promowanie działań dotyczących świadczenia wychowawczego.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister;

2) zastępca przewodniczącego – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie, koordynujący przygotowywanie standardów oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny;

3) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Biura Promocji i Mediów;

4) szef Gabinetu Politycznego;

5) Przedstawiciel Departamentu Polityki Rodzinnej;

6) Przedstawiciel Departamentu Informatyki;

7) Przedstawiciel Departamentu Prawnego;

8) Przedstawiciel Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

9) Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

10) Przedstawiciel Biura Promocji Mediów;

11) Przedstawiciel Sekretariatu Ministra;

12) Rzecznik prasowy.

§ 4.

1. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział także osoby inne niż wymienione w § 3, w tym przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych resortów.

2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów zewnętrznych, korzystać z doradców spośród osób, których wiedza merytoryczna i doświadczenie dają gwarancję rzetelnego pełnienia funkcji oraz zlecać przygotowanie odpowiednich ekspertyz, raportów oraz innych opracowań.

3. Na prośbę każdego z członków Zespołu, kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz instytucji podległych i nadzorowanych zobowiązani są do traktowania sprawy jako priorytetowej i udzielenia wszelkiej pomocy oraz udostępniania informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu.

4. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje osobiście, ich udział w posiedzeniach Zespołu oraz podejmowanych pracach jest obowiązkowy.

5. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu jego członkom oraz osobom zaproszonym nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu;

3) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Zespołu;

2. Prace Zespołu mogą być prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.

3. Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza Zespołu.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza Zespołu należy:

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

2) dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu;

3) przechowywanie dokumentacji;

4) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Promocji i Mediów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »