| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dariusz Dąbek;

2) pozostali członkowie:

a) Ewa Bogucka,

b) Agnieszka Wolska.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie.

2. Zespół opracuje i przedstawi Ministrowi Cyfryzacji opinię zawierającą w szczególności:

1) ocenę potrzeby reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie polegającej na zmianie ministra nadzorującego ten instytut;

2) propozycję warunków reorganizacji, o której mowa w pkt 1.

3. Zespół przedstawi Ministrowi Cyfryzacji opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zespołu.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

4. Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk osób wchodzących w skład Zespołu.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

6. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Zespołu przedstawia Członkom Zespołu na najbliższym posiedzeniu Zespołu albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu Członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im;

2) ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu;

3) wyznaczanie zadań osobom wchodzącym w skład Zespołu;

4) informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Zespołu.

§ 6.

Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 7.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi opinii, o której mowa w § 3 ust. 3.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji właściwa w sprawach telekomunikacji.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »