| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm./  oraz art.211, 212 i   art.222 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn.zm./,   Rada Miejska w   Koprzywnicy uchwala, co następuje   :  

§   1.   1.   Zwiększa  się dochody  budżetu o   kwotę   240.354   zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Zwiększa  się wydatki  budżetu o   kwotę   240.354   zł,  zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   2.   W uchwale budżetowej Nr XXX/162/2013  Rady Miejskiej w   Koprzywnicy z   dnia 25 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   załącznik Nr 3   – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do     poniesienia w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   załącznik Nr 4   – Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik     Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   załącznik Nr 5   – Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 r.     otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały.  

4.   załącznik Nr 7   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji     rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r. otrzymuje brzmienie     jak załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

5.   załącznik Nr 10 – Dotacje celowe w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały.  

6.   załącznik Nr 9   – Dotacje podmiotowe w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »