| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) w związku z art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664 z 2009 r z póżn. zm. ) oraz przyętego uchwałą Rady Miasta Lędziny w dniu 27.01.2011 r. Nr IV / 17 / 11 dokumentu pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2011 - etap VI"

Rada Miasta uchwala :

§ 1. Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Miasta Lędziny na zadania z zakresu ochrony środowiska.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie modernizacji kotłowni.

§ 3. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w paragrafie 2 składają pisemne wnioski.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku , na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Miasta Lędziny a Wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych .

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych miasta.

§ 4. 1. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, założenia oraz zasady finansowania zadań podlegających dotacji określa dokument pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2011 - etap VI" przyjęty uchwałą Rady Miasta Lędziny w dniu 27.01.2011 r. Nr IV / 17 / 11

2. Burmistrz Miasta Lędziny ustali regulamin zawierajacy szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji w drodze zarządzenia.

§ 5. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »