| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XVI/61/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Rajcza jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40, art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm), art.6 ust.1 pkt 2) i ust.2, oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn.zm)

Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedszkola publiczne, dla których Gmina Rajcza jest organem prowadzącym, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2.

1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1 ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł , za każdą godzinę zajęć.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XLIX/294/09 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rajcza.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »