| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/139/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami)  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§ 2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 4.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 6.  

Traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych, Uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr LV/273/06 z   dnia 27 lipca 2006r. w   sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na okręgi wyborcze.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/139/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z   art. 13 ust 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2001 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy ( DZ. U. nr 21 poz. 113 z   późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze. Do dokonania podziału na okręgi wyborcze, zgodnie z   nowymi zasadami określonymi w   uchwale Państwowej komisji Wyborczej z   7 maja 2012 r. dokonanie podziału następuje wg jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych danej gminy, następnie liczbę mieszkańców okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w   gminie z   zastosowaniem zaokrągleń. W   Gminie Radziechowy – Wieprz liczba mandatów jest mniejsza od ustalonej dla rady liczby wybieranych radnych określonej na podstawie liczby mieszkańców ogółem. Zgodnie z   zasadami dodatkowy mandat przyznano w   okręgu wyborczym – w   Brzuśniku – w   którym norma przedstawicielstwa jest największa. Na ustalenia Rady Gminy w   sprawach okręgów wyborczych, wyborcom, w   liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »